Hvorfor får ikke Kautokeino smitteambulanser slik andre kommuner i Finnmark får?

Kautokeino har ikke, og får ikke, egne smitteambulanser til korona pasienter slik andre kommuner i Finnmark får. Hvorfor er det slik?

Enkelte av ambulansebilene til Finnmarksykehuset er nå rigget for å håndtere transport av koronasmittede. Bildet er fra Hammerfest.  Foto: Eirik Palm / Finnmarkssykehuset

Meninger

I Dagens medisin kan man lese at Finnmarkssykehuset nå har egne ambulansebiler for korona -pasienter over hele fylket. Men Kautokeino er ikke nevnt som en av kommunene med egen smitteambulanse. Hvorfor er det slik? Jeg har prøvd å finne litt ut av det.

I vedlagte sak fra den samiske avisen Avvir kommer det fram at Kautokeino ikke har egen smitteambulanse slik 3 av Finnmarks andre kommuner har. Årsaken er at Kautokeino ikke har en reservebil som kan brukes som smitteambulanse – det har de andre kommunene i Finnmark. Det vil si at de kommunene som har reservebiler bruker disse til smitteambulanser.

Det som skjer i Kautokeino er at de to ambulansene som finnes i kommunen brukes både til å frakte ”vanlige ” syke pasienter OG smittede pasienter. Når pasienter med smitte skal fraktes til lokalsykehuset 270 kilometer mot nord blir ambulansebilen i Kautokeino plastret inn – slik bildet i Avvir-artikkelen viser. Det kommer videre fram i artikkelen at ved behov kan biler fra andre kommuner omdirigeres til Kautokeino.

  • Kautokeino: 2910 innbyggere, 26,9 mil, 3 timer og 54 min til lokalsykehuset i Hammerfest. To ambulansebiler - ingen smitteambulanser. Flyplass: 13 mil, 1t og 47 minutter fra nærmeste flyplass i Alta.

Andre steder det er naturlig å sammenligne Kautokeino med:

  • Karasjok: 2621 innbyggere, 21,5 mil, 3 t og 11 min til lokalsykehuset i Hammerfest. To ambulansebiler hvorav 1 smitteambulanse. Flyplass: 7,4 mil og 54 minutter fra flyplass i Lakselv.
  • Porsanger: 4000 innbygger, 14,1 mil , 2 timer og 12 min fra lokalsykehuset i Hammerfest. Porsanger har 2 ambulansebiler, 1 hvit ambulanse, helikopter og flyplass.
  • Nordkapp: 3162 innbyggere, 17,8 mil, 2,t og 50 min fra lokalsykehuset i Hammerfest. To ambulansebiler hvorav den ene er smitte ambulanse, Flyplass i Honningsvåg.

Kautokeino har altså FLERE innbyggere enn Karasjok. Kautokeino har 43 minutter LENGRE KJØRETID til lokalsykehuset i Hammerfest enn det Karasjok har. I tillegg har Kautokeino 53 minutter LENGRE KJØRETID til nærmeste flyplass enn Karasjok. Kautokeino har dessuten større utfordringer med veien til sykehus - særlig har det vært utfordrende denne vinteren med flere dager med stengt vei over Sennalandet. Sammenligningen er IKKE gjort for å ta fra Karasjok noe tilbud. Det er imidlertid på sin plass å spørre hvorfor ikke Kautokeino likestilles med andre steder i Vest-Finnmark.

Det er langt fra Kautokeino til Hammerfest. Det går fire timer fra Kautokeino til Hammerfest og fire timer tilbake. Det vil si at ambulansearbeidere fra Kautokeino er på veien i hele åtte timer pluss tiden det tar å hente pasienten samt avlevering av pasienten på sykehuset. Den lange reisetiden fører til spørsmålet om hvor skal ambulansesjåførene spise når de er på pasienttransport i åtte timer? Ambulansearbeidere har jo smitteklær etter en slik tur og kan ikke gå inn på bensinstasjoner ei heller kafeer.

Det er å håpe at Finnmarkssykehuset ivaretar ambulansearbeideres situasjon. Husk: en ambulansearbeider er livlinen til syke mennesker, også for de som bor i Kautokeino.

Helseminister Bent Høie har gitt Helse Nord ansvaret for å svare på samfunnssikkerheten i Nord-Norge. Vi må regne med at Helseministeren og Helse Nord fortsatt tenker på Kautokeino som en del av kongeriket Norge. Da forventer vi at Kautokeino får samme tilgang til ambulansebiler/smittebiler som andre steder det er naturlig å sammenligne Kautokeino med.

Av Irene Ojala, Pasientfokus