– Krisepakken vil også forhindre monopol

– Det er viktig med flere aktører i luftfarten, skriver Jonny Finstad.

Norwegian får drahjelp hos norske myndigheter.  Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Meninger

Det kommer en tid etter korona. Dersom enkelte aktører får monopol på flyruter vil dette resultere i en krise for norsk luftfart. Vi trenger en sunn, god og fri konkurranse i flymarkedet. Det vil vi få med krisepakken som nå behandles av Stortinget.

Vi skal gjøre det vi kan for å redde norsk luftfart og norske arbeidsplasser. Vi har et langstrakt land med store avstander, hvor vi er helt avhengig av en god og effektiv flytrafikk.

Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre og KrF har blitt enige om en statlig lånegaranti på inntil seks milliarder kroner for norske flyselskaper. Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet, slik at alle forblir også etter koronakrisen. Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Staten bidrar med 90 prosent av garantien.

For Høyre er det viktig med flere aktører i norsk luftfart, og vi skulle gjerne sett at vi hadde enda flere. Flere aktører vil gjøre tilbudet bedre for enda flere mennesker. Redningspakken er viktig for å berge flymarkedet, men jeg håper også vi kan videreutvikle norsk luftfart ved å få enda flere aktører inn. Det å ha flere bein å stå på er utrolig viktig for Norge, og situasjonen vi er i nå viser hvor sårbare vi er.

Krisepakken er også svært nødvendig for å forhindre økt monopolisme i flymarkedet når krisen er over. Det ville vært en katastrofe for landet, særlig for Kyst-Norge og Nord-Norge, med kun én aktør. Resultatet ville blitt dyrere priser, færre avganger og dårligere service. Det kan vi ikke risikere. Monopol på kritisk infrastruktur er direkte distriktsfiendtlig, og for mange mennesker er flytransport også kollektivtransport og den viktigste infrastrukturen.

Vi skal også sikre et minimumsnivå av flytilbud i Norge i denne perioden. Kritiske ruter får støtte dersom det ikke er kommersielt grunnlag. Målet er selvfølgelig ikke å ta over ruten, men sørge for nødvendig transport i distriktene. Dette vil gjøres gjennom direktetildelinger, og i skrivende stund jobber Samferdselsdepartementet med å tildele ruter til Norwegian, SAS og Widerøe. 

Denne pakken skal løse krisen for norskluftfart, ikke bare for arbeidsplassene og flyselskapene, men også for alle de menneskene som er helt avhengige av fly. 

Jonny Finstad (H)

Stortingsrepresentant