– Demokratiet er like viktig i en krisetid

– Sitter langt inn å gi regjeringen utvidete fullmakter, mener fylkestopper i Venstre.

Venstres Trine Noodt og Irene Dahl.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

I en krise som preger alle deler av samfunnet, ser de fleste at det er behov for at regjeringen kan handle raskt for å unngå de mest dramatiske konsekvensene av pandemien som har rammet oss. Derfor er det en styrke for vårt demokrati at hele Stortinget samlet seg om en kriselov som både gir regjeringen nødvendig handlingsrom, og samtidig sikrer at maktfordelingen mellom regjering og Storting ivaretas i en svært krevende tid for oss alle.

For Venstre sitter det selvsagt langt inne å gi regjeringen utvidede fullmakter til å fravike normale lover og regler. For oss er det selvsagt at makten skal ligge i Stortinget, hos de folkevalgte politikerne. At Stortinget likevel finner det nødvendig å innføre en ekstraordinær kriselov for å begrense smitte og unngå forstyrrelse av normale samfunnsfunksjoner, sier mye om situasjonens alvor.

Gjennom rask saksbehandling i Stortinget og gode innspill fra jurister og andre eksperter, fant Stortinget en god balanse mellom behovet for å handle raskt i en høyst unormal situasjon på den ene siden, og de demokratiske grunnprinsippene våre på den andre siden. Lovens varighet ble satt til 1 måned, og det ble gitt mulighet for et mindretall på 1/3 av Stortinget til raskt å oppheve beslutninger som regjeringen fatter etter fullmakten. I tillegg har domstolene våre en selvstendig og uavhengig adgang til å prøve alle forskrifter regjeringen vedtar opp mot Grunnloven og menneskerettighetene.

Stortingets kontrollfunksjon overfor regjeringen er like viktig i en krise som i mer normale tider. Derfor er vi i Venstre svært glade for at alle partiene på Stortinget har samlet seg i et tillitsfullt samarbeid, der regjeringen får handlingsrom til å innføre nødvendige tiltak raskt, uten at Stortinget fraskriver seg retten til å overprøve regjeringen dersom det skulle bli nødvendig. Det lover godt for at vi skal komme styrket ut av denne krisen som samfunn og som demokrati.

Irene Dahl, fylkesleder

Trine Noodt, fylkestingsmedlem,

Troms og Finnmark Venstre