Åpent brev til Bent Høie

– Dette er uholdbar og mangelfull ivaretakelse av liv, helse og sikkerheten til befolkningen her, skriver Mariann Smith-Novik i et åpent brev til Bent Høie.

Organisasjonen Pasientfokus ber om at undertegning av kontrakt for Hammerfest sykehus kommende onsdag utsettes.  Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Meninger

Solidaritet og dugnad fra befolkning og fra helseminister Bent Høie. 

Helseminister Bent Høie oppfordrer på facebook 21. mars 2020 til videre dugnad, hvor han blant annet skriver:  «Ingenting er endelig bestemt.  Men mitt budskap til den norske befolkningen er dette: Det kan hende at dugnaden vår kommer til å vare lenger enn vi håper og ønsker. Det kan hende vi må jobbe sammen enda en stund. Men en dag skal vi ta av arbeidsklærne og arbeidshanskene.  Da kommer vi til å se at jobben vi har gjort i fellesskap har gitt resultater.»

Helseminister Bent Høie, disse ordene hjelper oss til å holde fokus, til å forstå alvoret og forene oss om felles innsats. Ordene bidrar til pågangsmot og håp videre, alt dette trenger vi - Norges befolkning - så inderlig nå og i tiden framover - en vanskelig og krevende tid som trolig vil vare i mange uker og måneder framover. 


– Dette er tidenes byggeskandale i Finnmark

– Ingen tar ansvar for at 313 millioner kroner er borte, skriver politisk redaktør Jarle Mjøen i denne kommentaren.

 

Hva er det som gjør at Nordlys og Finnmark Dagblad ikke følger helseforetaket med argusøyne?

– Hysj, sitt stille i båten helt til kontrakten er inngått, skriver Irene Ojala.

 

Men vi trenger også konkrete dugnadsgrep fra deg helseminister Høie. På vegne av Pasientfokus henvender jeg meg derfor direkte til deg med kopi av henvendelsen til aviser, for orientering om viktigheten av denne samfunnsdugnad fra helseministerens side. Det gjelder kontraktskriving mellom Finnmarksykehuset og riksentreprenør Consto om bygging av Nye Hammerfest sykehus, som skal skje på styremøtet til Finnmarkssykehuset onsdag 25. mars. I Altapostens nettutgave 22.mars skriver Jarle Mjøen at styreleder i Helse Nord, Renate Larsen, «har overlatt til administrasjonen i Helse Nord til å slå fast at det er uaktuelt å vente med å inngå kontrakt for Nye Hammerfest sykehus (pris 2,4 milliarder)». Det er med andre ord avklart at Finnmakssykehusets styreleder ikke blir å utsette kontraktskrivingen, dette betyr at oppgaven nå ligger på dine skuldre, helseminister Bent Høie. 

Kommunestyremedlem og tidligere varaordfører Alf Bjørn sier til Altapostens nettavis, 20. mars 2020: «Dette er uforsvarlig, og det eneste riktige er å utsette behandlingen av kontrakten til foretaket har full oversikt, og det kan være full åpenhet rundt både kontrakten og det som kommer fram i styret».

Det er nødvendig å utsette kontraktskriving

Det er flere grunner til at det nå er viktig å utsette denne kontraktskrivingen: Den viktigste grunnen er kanskje det faktum at andre relevante møter er utsatt. Helsekomiteen skulle avgi innstilling tirsdag 24. mars, men har bestemt seg for å utsette behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan, hvor FrP har satt fram forslag om styrking av helsetilbudet i Finnmark.  I forslaget fra FrP inngår oppgradering av intensivavdeling ved Nye Kirkenes sykehus fra nivå 1 til nivå 2, samt permanent legehelikopter, som vil kunne gi en time raskere responstid enn ambulansefly. Samt inngår det i forslaget fra FrP oppbygging av fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta. Forslaget forutsetter at utbyggingen av Nye Hammerfest sykehus tas ned til et realistisk pasientgrunnlag som dekker befolkningen i Hammerfestregionen, og at Altaregionen får sitt eget. Forslaget går ut på at tre sykehus; i Hammerfest, Kirkenes samt i Alta sees i en sammenheng for å gi innbyggerne i hele Finnmark et best mulig pasienttilbud. Når komiteens innstilling er utsatt, og også behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan er utsatt, sier det seg selv at det er nødvendig å utsette bindende kontraktskriving inntil man har fått gjennomført disse andre utsatte og relevante møter. 

Situasjonsbeskrivelse:  Slik byggeplanen for Nye Hammerfest sykehus foreligger pr. nå, innebærer denne at hele Altaregionens befolkning (istedenfor å få sitt eget) bruker Hammerfest som akuttsykehus og fødeavdeling og dermed fortsetter å reise til/fra sykehuset i Hammerfest de neste 30-50 år.  For innbyggerne i Altaregionen er distansen til sykehuset i Hammerfest 273 km (for de i Kautokeino) og 146 km (for de i Alta). Pasientfokus kan opplyse at det regnes på forurensingsestimat på hva denne ekstra reisevirksomhet av Altaregionens befolkning denne distansen på 140-270 km (pr vei) til Hammerfest sykehus vil medføre. Dette er et forurensningsestimat som vil være av vesentlig betydning. Vel vitende om at Norge har forpliktet seg til å redusere Co2 utslipp fram til år 2030, er derfor nåværende kontrakt underskriving på direkte kollisjonskurs med egne miljøkrav om reduserte miljøutslipp de nærmeste kommende ti år.

I en tid med Covid-19 smittefare har ikke Klinikk Alta en eneste respirator til sin befolkning på ca. 26 000 mennesker.  Hammerfestregionen, som har en befolkning på ca. 11.500, har nå 7 respiratorer og 5 anestesiapparater. Bare gjennom de siste to måneder har fjellet, Sennalandet, mellom Alta og lokalsykehuset i Hammerfest vært stengt godt over 300 timer. På dager hvor også ambulansefly står på bakken, har Altaregionens ca. 26.000 mennesker da ikke tilgang til akuttsykehus. Dette er uholdbar og mangelfull ivaretakelse av liv, helse og sikkerheten til befolkningen her, noe Covid-19 viruset har bidratt til å synliggjøre ytterligere gjennom å hittil sette 12 Babcock piloter i karantene. 

Man vil gjennom nedskalering av Hammerfest sykehus og oppskalering av Alta sykehus kunne etablere forsvarlige fødetilbud og akuttjenester for befolkningen i hele Vest-Finnmark hvor befolkningen på begge sider av fjellovergangene har tilgang til fødeavdeling og akuttsykehus uavhengige av værforhold og stengte fjelloverganger. Dette vil også kunne redusere antall uplanlagte fødsler utenfor institusjon, hvor Finnmark har landets høyeste andel med 2,1 %. Denne høye andel må reduseres, og gjennom å etablere fødeavdeling i Alta (Finnmarks største by) vil man helt klart kunne oppnå dette. Vi er nødt til å ruste oss for framtiden, og ta høyde for at det også neste år og årene som følger vil kunne være dager med dårlig vær og stengte fjelloverganger. 

Dårlig økonomisk styring i Helse Nord 

Helse Nord går slik situasjonen er pr. nå med kraftig økonomisk underskudd på over 700 millioner kroner relatert til byggevirksomhet alene. Hvorav Nordlandssykehuset i Bodø har brukt 330 millioner mer enn budsjettert og Nye Kirkenes sykehus har brukt 313 millioner kroner mer enn rammen for sykehuset. Utsettelse av kontraktskriving foreslås til man har fått bedre oversikt og kontroll over økonomisk situasjon og pengeforbruk i Helse Nord.

Nye Kirkenes sykehus åpnet i oktober 2018 og er fremdeles ikke ferdig. På litt over ett år hadde dette sykehuset over 700 avviksmeldinger. Vi er nødt til å prioritere å bygge ferdig det vi allerede har forpliktet oss til før vi binder oss til ytterligere forpliktelser gjennom nye kontrakter. Hammerfest har allerede sykehus, liv og helse til Hammerfestregionens befolkning er ivaretatt her og det haster derfor ikke å begynne å bygge dette nye sykehuset her nå.  Utsettelse av kontraktskriving foreslåes til man har ferdigstilt pågående sykehusbygging i Helse Nord.

Nok en grunn som gjør det nødvendig å utsette kontraktskrivingen er at vi befinner oss i usikre tider med smittsom Covid-19 lungevirus som koster samfunnet enorme pengesummer. Vi behøver mer enn noen gang trygghet om at våre felles skattepenger forvaltes på en ansvarlig måte. For å ta vare på videre dugnadsånd og opprettholde pågangsmot og håp, er det grunnleggende nødvendig at helseministeren tar forsvarlige grep og utsetter kontraktskrivingen.

Helseminister Høie engasjerer hele Norges befolkning til felles og solidarisk dugnad til det beste for befolkningens liv og helse. Det bes innstendig om at helseministeren bidrar med sin del. Du som oss er nødt til å ta på alvor det som skjer, nødt til felles dugnad i solidaritet til beste for hele befolkningens liv og helse, nødt til å være realistisk og til å ruste oss for framtiden.

Mariann Smith-Novik

For Pasientfokus