Norge er ikke rustet og har ikke de basale ting på plass for en krise som dette

– Ord som "Pasientenes helsetjeneste" og "likeverdige tjenester" har, sett fra Alta og Kautokeinos ståsted, overhodet ingen mening, skriver Aud Kristin Gaare Svendsen.

Illustrasjon. 

Meninger

Svar til Irene Ojalas innlegg

Som velger forventer jeg også mye mer konsistens og helhetstenkning enn det regjering etter regjering har levert. Ord som "Pasientenes helsetjeneste" og "likeverdige tjenester" har, sett fra Alta og Kautokeinos ståsted, overhodet ingen mening.


Helseministeren tømte fjellet for folk, mens intet blir sagt om den fortvilte situasjonen for folk i Altaregionen

– Norske politikere har ikke rigget Norge for kriser. Norske politikere fører ikke en konsistent politikk, skriver Irene Ojala i Pasientfokus.


En bred konsekvensanalyse ville hatt det, hva gjelder sykehusstruktur i Vest-Finnmark, og alle ville ha respektert konklusjonene i en slik analyse. Det er det eneste som ville gi hele befolkningen trygghet for å bli tatt på alvor.

Det er ganske utrolig og betenkelig i denne coronasituasjonen at et ressurssterkt land som Norge har ressursknapphet på nær sagt de fleste områder som er viktig nå: Helsepersonell, lokaler, senger, testutstyr, smittevernutstyr osv.

Vi har ingen buffer. Vi er svært sårbare når vi har å gjøre med en pandemi eller annen trussel for liv og helse som utvikler seg raskt og vi hele tida henger etter med tiltak.

Mens helsevesenet rydder plass på sykehusene for coronasyke, må andre syke som trenger behandling raskt vike plassen. Helsemyndighetenes reaksjoner på smitterisikoen har ikke forhindret at hundrevis av helsepersonell nå sitter uvirksomme i karantene mens sykehusene trenger folk. Raskt er vi i en situasjon hvor mulige "vikarer" blir registrert og hvor frivilligheten mobiliseres.

Norge er ikke rustet og har ikke de basale ting på plass for en krise som dette. Alt går litt sakte fordi alt må organiseres NÅ. Og man kan undre seg over hvilke andre typer kriser vi heller ikke er rustet for når raske handlinger kreves.

Vi har i grunnen et helsevesen som for normalsitusjonen er marginalt dimensjonert eller underdimensjonert. Det er dette folk blir engstelige av, ikke av adekvat informasjon!

Det er hard lærdom vårt samfunn tilegner seg nå. At "alle" glemmer Alta-regionens vedvarende problem med ikke å ha sykehus tilgjengelig, er kanskje ikke så rart akkurat nå. Men det problemet blir slett ikke borte selv om coronakrisen går sin gang.

Jeg tror vi må forvente utsettelser av beslutninger både mht 2/4 i Stortinget og mht sammenslåing UNN/HF. Og vi er i alle fall ikke tjent med en overfladisk behandling av disse sakene!

Aud Kristin Gaare Svendsen