Utsatte barn, unge og familier

– Vi prioriterer nå vår akuttberedskap og skal samtidig sikre at barn og unge som bor i institusjoner, får et forsvarlig tilbud, skriver regiondirektøren i Bufetat.

Politiet avdekker flere saker nå enn tidligere, men det ligger også en reell økning bak, tror politiet.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Situasjonen rundt koronaviruset setter Norge på en stor prøve som samfunn. Barn, unge og foreldre som trenger det skal sikres hjelp under korona-pandemien. Bufetat, region nord jobber med å opprettholde driften og tilby hjelp til sårbare barn, unge og familier.

Samfunnet vårt opplever nå unntakstilstander og det er viktig at vi i fellesskap bidrar og gjør vårt ytterste for å løse våre oppgaver på en best mulig måte. Føringene og anbefalingene fra myndigheter endrer seg fortløpende og stiller krav til at vi alle holder oss oppdatert. I barnevernet må vi gjøre viktige prioriteringer fremover for å sikre barn, unge og familier. Bufetat, region nord har iverksatt tiltak for å opprettholde driften i sine kritiske tjenester etter nasjonale føringer for smitteverntiltak.

- Vi prioriterer nå vår akuttberedskap og skal samtidig sikre at barn og unge som bor i institusjoner, får et forsvarlig tilbud. Vi jobber tett sammen med kommunene for å finne gode løsninger for barn og unge som ikke kan bo hjemme. Det må så langt det er mulig søkes løsninger i nærmiljøet og i barnets egen slekt og nettverk. Å bidra utover vanlig ansvarsfordeling er både viktig og påkrevd i disse tider. Stengte kommunegrenser og reisestopp krever ekstra god og løsningsorientert dialog nå.

Familievernkontorene er stengt

I tråd med myndighetenes tiltak for å redusere smittespredning har Bufdir besluttet å stenge alle familievernkontorer fra fredag 13. mars til og med torsdag 26. mars. Meklinger må derfor utsettes. Det er opprettet en nasjonal veiledningstelefon for foreldre som opplever det kritisk å ikke få bestilt eller gjennomført mekling i stengingsperioden. Disse kan henvende seg for informasjon og veiledning på tlf. 40 03 15 01. Telefonen er betjent på hverdager mellom 0900-1400 fra 16. mars. Nettsiden og kanaler for sosiale medier driftes som normalt. Her kan man finne mye nyttig informasjon.

Fosterhjemstjenesten er tilgjengelig på nettet

Fosterhjemstjenesten har jf. råd fra FHI nedskalert og avlyst all utadrettet virksomhet, men de jobber på for fullt gjennom digitale verktøy. Der er det er tilrådelig og i tråd med nasjonale vedtak gjennomføres også formidlingsmøter. Det er fortsatt stort behov for fosterhjem, selv når landet er i en driftskritisk situasjon. Fosterhjemstjenesten er til stede på sosiale medier, fosterhjem.no og en kan også kontakte våre rådgivere på telefon og epost.

Pål Christian Bergstrøm

Bufetat, region nord