Om pilotprosjektet sjåførbytte

Når det som betegnes som et lokalsykehus må drive etappetransport av syke mennesker viser det at det er for få ambulansebiler tilgjengelig, skriver Irene Ojala i Pasientfokus.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Odd Magne Haugen

Meninger

Over flere år har det foregått en etappetransport av pasienter som skal til det som betegnes som lokalsykehuset i Hammerfest. Den systematiske omlasting som har foregått over flere år ble ”formalisert” i et pilotprosjekt våren 2019 – og har ført til at Finnmarkssykehuset har etablert en fremskutt ambulanseenhet på Skaidi, 55 kilometer fra lokalsykehuset i Hammerfest. På Skaidi har Finnmarkssykehuset leid en garasje hvor omlastingen skal foregå. Finnmarkssykehusets betegner hele systemet med etappekjøring med omlasting av pasienten som en suksess – i alle fall for Finnmarkssykehusets budsjetter.

7. mai 2019 var helseminister Bent Høie i Alta. Sammen med ham var Marianne Haukland (H) og Bengt Rune Strifeldt (Frp). Helseministeren varslet at han ville gi Helse Nord og Helsedirektoratet i oppdrag å sette i gang et pilotprosjekt for sjåførbytte ved møtekjøring for ambulanser på strekningen Alta – Hammerfest.

Pilotprosjekt sjåførbytte.

Det ser ut for at pilotprosjektet blir igangsatt fra 1. mars 2020, men med begrensinger. Etter det vi i Pasientfokus kjenner til vil ikke samtlige ambulansebiler delta i "Pilotprosjektet sjåførbytte." Alta har en Amarok av nyere dato. Det samme har Hammerfest. Det kan se ut som om det kun er disse to bilene som vil bli testet ut med sjåførbytte. Det vil si at alle andre ambulansebiler vil fortsette praksisen med møtekjøring og omlasting av pasienter fra en sykebil til en annen. Årsaken er muligens denne:

Sykebilene i Hammerfest må ned på kaia for å hente pasienter som kommer med legeskyssbåten eller redningsskøyta. Båtlemmen eller fergelemmen har et ledd som sørger for full bevegelse ved flo og fjære. Det kan se ut for at denne lemmen er for høy for de andre ambulansebiler enn Amaroken slik at eldre ambulanse biler ikke kommer seg over lemmen og dermed ned til båten slik at pasientomlastingen kan skje enkelt. Det er altså en relativt enkel teknisk utfordring som kan være årsaken til at helseministerens pilotprosjekt om sjåførbytte kun vil bli foretatt mellom de to nyeste bilene som er stasjonert i Hammerfest og i Alta. Når de eldre bilene blir benyttet kan det føres avviksrapport om at bilene ikke kom seg ned på kaia. Hvis så er tilfelle kan hele pilotprosjektet om sjåførbytte mellom ambulansebiler miste troverdighet og bli sabotert. Resultatet blir at Finnmarkssykehusets eget prosjekt med pasientomlasting vil bli det prosjektet med størst grad av gjennomførbarhet.

Pasientfokus mener at hvis pilotprosjektet sjåførbytte ved møtekjøring skal gi korrekte svar – må samtlige ambulansebiler som benyttes mellom Alta og Hammerfest delta aktivt i prosjektet. Det betyr at leder for prehospitale tjenester ved Finnmarkssykehuset i Hammerfest må pålegges av helseminister Bent Høie til å få alle tekniske løsninger på plass. Overgang mellom båtlemmen bør være en enkel sak å fikse – vi lever jo tross alt i 2020 – 50 år etter at amerikanerne satte mennesker på månen.

Til slutt: Sjåførbytte er ikke den beste løsningen på transport av syke folk. Når det som betegnes som et lokalsykehus må drive etappetransport av syke mennesker viser det at det er for få ambulansebiler tilgjengelig. For å få løst problemet må for eksempel Alta ha flere ambulansebiler med full bemanning. På den måten kan samme ambulanseteam følge pasienten fra legevakta til det som betegnes som lokalsykehuset til befolkningen i Alta.

Irene Ojala

Pasientfokus