– Arbeidet er ikke fullført på Sandland skole

– Mitt ståsted i denne saken er for å sikre videre utekontor i distriktet i framtiden, skriver Stina Pedersen.

Planen var lenge at utekontoret skulle videreføres i Sandland, men nå drives det fra Sør-Tverrfjord.  Foto: Arkivfoto

Meninger

Svar på leserinnlegget til Tor-Birger Grønnum.


Hvem styrer i Loppa kommune?

– Til personen som har opphøyet seg selv over både rådmann og teknisk sjef med sin høye hatt og opptrer som byggteknisk fagmann, bør ta av seg hatten å trekke inn på helsesenteret hvor han er ansatt til å gjøre en jobb, skriver Tor-Birger Grønnum.


Arbeidet er ikke fullført på Sandland skole. Selv om kontoret er oppusset. Administrasjonssjefen gjorde i kommunestyremøtet rede for at bygget fortsatt må utbedres med tanke på universell utforming med tilrettelegging for rullestolbrukere og handikaptoalett. Hans innstilling til formannskapet var å beholde utekontoret i Sør-Tverrfjord der det er nå.

En slik innstilling er, etter min erfaring, en sammenstilling av all den informasjon han er gitt av alle sine etatsledere. Det er altså et veloverveid valg, og man skulle jo tro administrasjonssjefen var den som satt på den største totaloversikten.

Når det gjelder disse tidslinjene og rutene er svaret fra administrasjonen at disse beregningene er gjort etter å ha studert rutetabell, snakket med de som jobber på hurtigbåten og erfart dette selv gjennom flere måneder.

Som flere har påpekt har ikke dette vært et problem tidligere. Det er fordi utekontoret lå på helsehuset på Sandland tidligere. Når dette ble solgt sto man uten tilrettelagte lokaler. Ved befaring på skolen var legene tydelig på at de lokalene ikke kunne brukes. Dermed er det kun grendehuset i Sør-Tverrfjord som har vært i bruk siden den gang.

Utekontor er ingen lovpålagt tjeneste, men en kommunal prioritering. Jeg oppfatter et reelt ønske om å fortsette å levere denne tjenesten fra alle hold. Synes derfor man kan spare seg for latterliggjøring av kommunens ansatte når de forsøker å bidra med saksopplysninger til en beslutning som skal tas i kommunestyret

Til Grønnums bekymringer i forhold til de valg jeg tar som folkevalgt representant i Loppa Kommunestyre: Jeg tar min rolle om ombudskvinne for Loppas befolkning på alvor, og mitt motiv er å være med å styre utviklingen mot en framtid der vi fortsatt kan bo i små utkanter, i små kommuner. Jeg håper, med all oppriktighet, at kommunen kan fortsette å tilby utekontortjeneste. Mitt ståsted i denne saken er nøyaktig for å sikre videre utekontor i distriktet i framtiden.

Det jeg har trukket ut av all informasjonen jeg har blitt presentert med er at det vil være et bedre tilbud i Sør-Tverrfjord fordi man kan betjene flere pasienter. Ved behov kan pasienter fra Bergsfjord også betjenes herfra. Slik kan man fortsatt rettferdiggjøre ressursbruken og sårbarheten i legetjenesten for resten av kommunen ved å sende en lege ut en hel dag.

Stina B.L. Pedersen

Loppa SV