Hvem styrer i Loppa kommune?

– Til personen som har opphøyet seg selv over både rådmann og teknisk sjef med sin høye hatt og opptrer som byggteknisk fagmann, bør ta av seg hatten å trekke inn på helsesenteret hvor han er ansatt til å gjøre en jobb, skriver Tor-Birger Grønnum.

Sandland skole.  Foto: Hanne Larsen

Meninger

Loppa kommune har gjort vedtak på å redusere sitt eierskap i fast eiendom/bygningsmasse. Med dette som bakgrunn la de ut Sandland helsehus for salg i 2019. Kommunen har en stor bygningsmasse i Sandland skole, og salg av helsehuset skulle derfor ikke skape noen problemer da arealer på skolen/internatet kunne dekke behovet for legekontor ved å foreta nødvendig tilpasning.

En delegasjon fra kommunen var på skolen på befaring for å finne egnede arealer for legekontoret, areal ble utpekt for bygningsmessig tilpasning. En person ikledd hatt var imot en slik etablering. Han uttalte blant annet at det ikke ville være aktuelt å ta ibruk legekontor på den «stygge skolen». Rådmannen/adm.sjef iverksatte bygningsmessig tilpasning av arealene. Kontoret har nå stått ferdig til å tas i bruk, siden høsten 2019.

Det er gjort omfattende bygningsmessige oppgraderinger. Nytt el anlegg, tilførsel av vann, lydisolering av vegger og lydisolert dør inn til kontoret. Dører i tilstøtende arealer er skiftet for å tilfredsstille rullestolbrukere. Det eneste som vil bli underkjent om kontrollmyndighet fikk en gjennomgang er toilett/wc som ikke tilfredsstiller krav for rullestolbrukere. På spørsmål til kommunen om hva tilpasningen har kostet får man ikke noe entydig svar. En etat sier rundt tre hundre tusen en annen sier rundt fem hundre tusen. Har kommunen ikke den fulle oversikt eller vil de ikke opplyse om beløpet da det vil skape negativ omtale siden mannen med hatt har bestemt at kommunen med små utgifter kan tilpasse lokalene i Sør-Tverrfjord grendehus.

Rådmannens innstilling til formannskapet gikk på at det skulle etableres nytt kontor i Sør-Tverrfjord, han er da samme person som igangsatte bygningsmessig tilpasning på Sandland. Det må også nevnes at mannen med hatt møtte i formannskapet og kommunestyret for å fortelle hvor liten tilpasning som skal til i Sør-Tverrfjord. Nå har saken vært oppe i kommunestyret med vedtak om utsettelse og en delegasjon skal utover å se på forholdene. Det må være legitimt å spørre, hvem styrer kommunen?

Ombyggingen i Sør-Tverrfjord vil på langt nær kunne utføres for anslått beløp «ett hundre tusen.» Elektro må inn, der er ikke varme eller nok stikk, der er ikke vann slik at det er omfattende arbeide for rørlegger. Vegger må lydisoleres og det må settes inn lydisolert dør. Slike kontorer har noen minimumskrav som skal og må etterkommes.

Ser at representanten Stina B. L. Pedersen (SV) er ute i avisa og hun undres over at det ikke lyttes til fagfolk. Så vidt meg bekjent er mannen med hatt utdannet lege og det er ganske langt unna fra å ha bygningsteknisk kompetanse. SV-representanten burde heller lytte til teknisk sjef og lokalmiljøet og det folket som bekler stedene i kommunen og har valgt henne inn som representant i styrende organer. Til personen som har opphøyet seg selv over både rådmann og teknisk sjef med sin høye hatt og opptrer som byggteknisk fagmann, bør ta av seg hatten å trekke inn på helsesenteret hvor han er ansatt til å gjøre en jobb.

Tor-Birger Grønnum