– Beklager hvis jeg har dekomponert Alta-samfunnet og etterlatt meg fremtiden i ruiner

Det skal verken bli potetland eller kuer på dagens Aronnesvei, skriver Tommy Hæggernæs.

– Aronnesveien vil fortsatt være der, skriver Tommy Hæggernæs i Venstre.  Foto: Vidar Kristensen

Tommy Hæggernæs  Foto: Alta venstre

Meninger

Vi har fått en dramatisk virkelighetsbeskrivelse av kommunepolitikernes avstemning i planutvalget. En virkelighetsbeskrivelse som jeg sliter med å forstå. Jeg har identifisert meg med Venstre fordi det er et næringsparti, men allikevel med en begrensning når kostnaden for natur, miljø og enkeltmennesker blir for høy.

Etter mange runder landet jeg ned på at en ny avlastningsvei over Aronnes kunne settes strek over.  

- Det er ikke vilje til å realisere veien med betydelige økonomiske bidrag fra Altasamfunnet.

- Det er en stor inngripen i natur og miljø, spesielt i de viktige våtmarksområder/kjosene.

- Streken på kartet båndla store områder som ikke kunne brukes til noe i overskuelig fremtid.

Men Aronnes veien er jo fortsatt der, vi har ikke fjernet den. Det skal verken bli potetland eller kuer på dagens Aronnesvei. Alta Frp sier at avlastningsveien er et falsum og i den diskusjonen ga jeg de rett. Det er ingen vilje til å betale for en avlastningsvei via bompenger, veiprising eller kommunekassa, da blir det heller ingen vei.

Utbedring av Kløfta er unisont støttet av alle partier i Alta. En utbedring av hele E45 til Kautokeino vil heve veistandarden og muliggjøre modulvogntog. I Alta er Bukta det viktigste knutepunktet for lasting og lossing mellom båt og bil og stor bil til liten bil.  Avlastningsveien løste ikke utfordringene med å komme seg til Bukta. Modulvogntoget ville uansett ha blitt stoppet av rundkjøringer på dagens E-6 som går til bukta.

Ny Alta-bru og punktutbedringer av E6 gjennom Alta er realistisk og gjennomførbart. Det er innenfor en akseptabel pengesum og jeg tror det vil være lettere å få støtte og gehør for dette.

Ny Alta-bru og punktutbedringer vil løse de trafikale utfordringer vi har i dag og i overskuelig framtid.

Tommy Hæggernæs

Leder Alta Venstre