– Å fjerne avlastningsveien er framtidsrettet politikk

– MDG vil støtte vedtaket i kommunestyret, skriver Anne Stokke.

Fotomontasje av den planlagte avlastningsveien, formelt kalt Nye E6.  Foto: Statens vegvesen

Meninger

MDG er fornøyd med og takker planutvalget for et framtidsrettet vedtak. Regjeringens nye klimamål er 50 prosent reduksjon av klimagassutslipp fra 1990- nivå innen 2030. Dette krever endringer i hele landet.

I tiltaksplanen  Klimakur 2030, som nylig ble mottatt av miljøvernministeren, finnes det støtte for vedtaket i planutvalget om fjerning av avlastingsveien fra arealplanen.

Et av tiltakene i Klimakur 2030 er at det skal være nullvekst i biltrafikken.

Et annet tiltak er Overføring av gods fra vei til sjø og bane, som tar utgangspunkt i ambisjonen i NTP 2018-2029, om at 30 prosent av transport over 300 km på vei skal overføres til bane og sjø.

For å oppnå den politiske målsettingen må det investeres i kaianlegg, sykkelveier og offentlig transport. Behov for mer vei ser MDG derfor ikke som nødvendig

MDG vil derfor støtte vedtaket i kommunsstyret. Et vedtak som er i tråd med MDG sitt program og et vedtak som bevarer matjord, natur og artsmangfold (i kjosen er det 30 rødlistede arter).

Klimamålet er lagt fram av regjeringen, Høyre, Krf og Venstre og Klimakur 2030 viser nødvendige og mulige tiltak for å nå klimamålene. I Alta ser det ut som det kun er Venstre støtter sin egen regjering i klimaarbeidet.

Anne Stokke

MDG