– Private fortjener hyllest

– De private aktørenes rolle innen drift av livsviktige offentlig finansierte tjenester er lang og minneverdig, skriver Aslak Versto Storsletten i Civita.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Meninger

«Civita har en religiøs tilnærming til private aktører som vil drifte livsviktige offentlige tjenester», skriver Jan Eggesvik i Altaposten 26. januar. Innlegget var også på trykk i Sør-Varanger avis påfølgende dag. Bakgrunnen er et innlegg i Klassekampen 18. januar, hvor undertegnede påpeker at det historisk er private aktører som hovedsakelig har tatt seg av det svært viktige oppdraget med å frakte pasienter i luften.

Først bør det presiseres at Civita ikke er noen interesseorganisasjon eller et politisk parti. Civita som organisasjon har ingen meninger. Vi som jobber her, har derimot meninger. Det er undertegnede som står for innlegget og dets innhold.

Eggesvik bruker store deler av sin tekst på omtale av en anbudskonkurranse i 1988. Han viser hvordan mye gikk galt da A/S Norving ble utkonkurrert av et selskap ved navn Air Express. Det er ingen tvil om at Eggesvik kjenner denne saken godt. Paradoksalt blir det hele uansett. Det er snakk om to private selskaper som driftet luftambulansetjenestene på vegne av staten. Eggesvik bekrefter altså undertegnedes poeng – private har hovedsakelig stått for drift av luftambulansen siden slik virksomhet ble oppfunnet.

Paradoksalt er det for øvrig også å trekke frem et par hendelser som bevis på at hele anbudsregimet er spilt falitt. Anbud har blitt praktisert lenge – stort sett med suksess. Ingen er heller uenige i at staten skal ha det overordnede ansvaret for tjenesten.

Nå spør kanskje leserne seg hvorfor jeg er så opptatt av å påpeke at private stort sett har driftet disse tjenestene. Vel, svaret er enkelt. Stadig flere mener nå at staten må ta over driften, og at det på mirakuløst vis vil løse alle problemene. Men poenget er jo at staten aldri har hatt hovedansvaret for driften av tjenestene. Det har derimot private – og de har stort sett gjort en god jobb.

Historisk har private aktører initiert, utviklet og drevet mye av velferdsoppgavene her til lands, ikke bare luftambulansen. Dette er fremstilt på en lettfattelig måte i et nylig utgitt Civita-notat, som jeg oppfordrer Eggesvik og andre nysgjerrige til å lese.

Til slutt vil jeg rette en stor takk til jobben Eggesvik gjør som lege. Du og alle andre i og rundt helse- og omsorgssektoren fortjener en stor takk.

Aslak Versto Storsletten

Civita