«Laksepenger» til distriktene?

– Er det ikke rettferdig at områdene i kommunen der arealene som stilles til disposisjon faktisk ligger også får nyte godt av «laksepengene», spør Børre Berg.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

Meninger

Alta kommune har de siste par årene mottatt over 50 mill. fra Havbruksfondet. Utbetalingene er en kompensasjon for at kommunen stiller areal til disposisjon for lakseoppdrett. Rettferdig sier ordføreren og de fleste av oss er enig med henne i det. Pengene går til drift av kommunale tjenester som helse,skole, generell drift osv.

Samtlige lakseoppdrett i kommunen har tilholdssted i det vi kan kalle de ytre deler av kommunen. I Rognsund ligger de største anleggene. Det vises til oppslag i Altaposten fra i sommer. Bygdelaget i Kvalfjord mangler midler til ulike formål og ber kommunen om hjelp. Så vidt jeg vet har ingen midler så langt å dukket opp. Er det ikke rettferdig at områdene i kommunen der arealene som stilles til disposisjon faktisk ligger også får nyte godt av «laksepengene»?

Det er positivt at oppdrett bidrar med lokale arbeidsplasser og lokalbutikkens eksistens. Små lokalsamfunn har også behov for tiltak som bidrar til trivsel og belyst.Det fordrer ofte midler som «laksepenger» kunne bidratt til.

I den ene artikkelen ble det fokusert på eiendomsskatten. Den har kommunen ikke glemt. Ikke bare det. Mange har fått erfare at bolig og hytter takseres til langt over det de kan omsettes for. Taksten danner grunnlaget for formuesskatten som derfor blir urimelig stor. Det har jeg personlig erfart og stiller derfor spørsmål med hvordan slikt kan skje? Min hytte ble taksert til et beløp langt over det dobbelte av hva det er mulig å omsette den for. Vi snakker om «Bolloverdier»!

Den største utfordringen i Kvalfjord,Pollen, Altneset og Hakkstabben har alltid vært kampen om båtrutene. De siste årene har de vært bedre enn noen gang. Problemet har vært at båtene uteblir uten forutgående informasjon.Det skaper naturlig nok problem for folk og gods. Stort engasjement i sommer berget videre anløp av Hakkstabben. Denne problematikken er jeg redd for kan oppstå igjen.

Det ene er rutene. Det andre er reisekostnadene. For en familie på fire fra Kvalfjord til Alta koster en reise tur/retur kr. 1.200,-. En familie på fire må ut med nærmere kr. 2.000, dersom de tar med bil fra Altneset til Alta med retur. Sånn er det bo i et område med laksemerder som genererer enorme verdier for bedrifter der også kommunen tilgodeses med store beløp. Jeg har påpekt noen områder som fastboende og hytteeiere baler med.

Det er lite hyggelig alltid å måtte mase, klage osv. Takk og pris til de som bruker masse tid på å kjempe disse bygdenes sak. Jeg ser at det koster og mitt ønske hadde vært at kommune og fylket kunne komme på banen og i første omgang kunne tatt initiativ og stilt dette spørsmålet: Er det noe vi kan bidra med? Det kalles for å bry seg. Det vil ha stor betydning for både bygdelagene og befolkningen forøvrig. Politikere og administrasjon kjenner jo godt til hva det koster å « stå alene» og opplevelsen av å ikke bli lyttet til eller forstått. Stikkord er sykehuskampen.

Jeg har i 2019 i forbindelse med en byggesak hatt kontakt med mange av kommunens mest sentral politikere. Underveis i prosessen opplevde jeg å bli tatt vel i mot og lyttet til. Jeg opplevde det som en god prosess. Mitt ønske er at representantene for bygdelagene i Rognsund kunne få en tilsvarende opplevelse.

Børre Berg