– Ingen barn skal etterlates i utlandet

– Norske barn sendes ut av landet mot sin vilje. Det skal ikke skje, skriver Jan Tore Sanner.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner.  Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Meninger

Barn og unge som vokser opp i Norge har rett til å bestemme over eget liv. De fleste tar for gitt at de skal få være venner med hvem de vil, kjærester med hvem de vil, ta egne utdanningsvalg og mene hva de vil.

Likevel blir mange barn og ungdommer fratatt sin frihet. Ofte av folk som står dem nærmest.

Denne måneden mottok jeg en rapport som viser at minst 415 norske barn og unge i løpet av en treårs periode har blitt etterlatt i utlandet mot sin vilje. Jeg frykter at tallet kan være høyere. Det er flest med bakgrunn fra Somalia, Syria og Polen som blir sendt til utlandet.

Årsakene til at foreldre sender barna ut er mange og sammensatte. Men særlig tre skiller seg ut: Frykt for barnevernet, foreldrene vil hindre at barna blir «for norske» eller styrke barnas religiøse eller kulturelle identitet.

Ungdommer jeg har pratet med forteller også at foreldrene er bekymret og ikke alltid forstår det norske samfunnet. De er redd barna deres skal bli kriminelle eller begynne med rus, og stoler ikke på at de kan få hjelpe til å avverge det.

Uavhengig av motivasjon er det uakseptabelt å etterlate barn i et annet land mot deres vilje. Det kan også være ulovlig og straffbart. Regjeringen har derfor iverksatt en rekke tiltak som skal avdekke og forhindre at det skjer.

Vi har økt kompetansen i kommunene og blant dem som jobber med barn og ungdom. De to siste årene har vi også doblet antall minoritetsrådgivere. Nå har alle fylker minoritetsrådgivere som gir veiledning, råd og hjelp til elever som står i et kulturelt krysspress og kan være utsatt for negativ sosial kontroll eller tvang.

Vi har endret passloven slik at pass til mindreårige kan tilbakeholdes eller nektes utstedt hvis det er grunn til å tro at de skal bli utsatt for straffbare forhold i utlandet. Elever som skal flytte til utlandet uten foreldre må ha oppfølgingssamtale med ansatte i skolen.

Vi har også nedsatt en ekspertgruppe som skal undersøke hvordan hjelpeapparatet kan bidra til å forebygge at barn og unge blir sendt og etterlatt i utlandet. Og, ikke minst, hvordan de skal hjelpe dem når de kommer hjem.

Vi vil gjøre foreldreveiledning til en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet.

Selv om regjeringen gjør mye, må det også gjøres mer i kommuner og på skoler. Jeg forventer at kommunene som frem til nå ikke har vært bevisst på problemstillingen gir den økt oppmerksomhet i tiden fremover.

Gode rutiner i barnehagen, på skolen og helsestasjoner er helt nødvendig for å avdekke om noen er i ferd med å bli sendt ut mot sin vilje. Vi har alle en plikt til å melde fra for å avverge slike lovbrudd. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikten.

På sikt er likevel det aller viktigste at foreldrene lærer seg norsk og blir en del av, og forstår, det samfunnet barna deres vokser opp i.

Jan Tore Sanner (H)

Kunnskaps- og

integreringsminister