– Fornuftig kuvending fra havbruket

– Svært velkomment at bransjen innrømmer kommunene arealavgift, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde.  Foto: NTB scanpix

Meninger

Å ha tett dialog med lokalsamfunnene er alltid fornuftig av de som tar i bruk lokale arealer og ressurser. Da er det svært velkomment når oppdrettsbransjen nå «innrømmer» en arealavgift til de kommunene langs kysten som tilrettelegger for aktivitet og store overskudd for det som gjerne er internasjonale konsern.

Denne uka kunne Sjømat Norge bekjentgjøre at de ønsker en moderat arealavgift til kommunene, stikk i strid med tidligere holdninger på dette området. Nå skal det sies at redselen for en statlig ressursrente er det som virkelig skremmer, men vi er under alle omstendigheter glade for denne kuvendingen. Vi håper dette kan bidra til at politikerne ikke følger anbefalingen til det regjeringsoppnevnte utvalget – men at man tilgodeser kommunene som yter risikoen i forbindelse med fotavtrykkene som settes.

Spesielt hyggelig er det at de enkelte selskapene er kommet fram til den samme erkjennelsen, for eksempel Grieg Seafood som er sterkt tilstede i Altafjorden og Vest Finnmark. Det bør ikke gå prestisje i denne saken, basert på at man har hatt rause skatteordninger fra «tidenes morgen», slik gründere i oppdrettsnæringa hadde på 80-tallet.

Alta kommune, med ordfører Monica Nielsen i spissen, har stått på barrikadene i denne saken, blant annet sammen med de andre havbrukskommunene i Nettverk for kyst og fjordkommune. Der har Nielsen vært sentral som styremedlem og stått fjellstøtt i synet på at det trenge en lokal skjerv, utover vanlig inntektsskatt.

Alta-politikerne har vært restriktive til mer volum for oppdrett i fjorden. Det handler naturligvis om miljø og villaks i den elva som er så viktig, men det er heller ikke uvesentlig at skatteregimet ikke gir den uttellingen som er rettferdig og rimelig.  Et havbruksfond er vel og bra, men det gir ingen forutsigbarhet for kommune som ønsker en god og bærekraftig næring, med viktige arbeidsplasser.

Å være på parti med kommuner, regioner og lokalsamfunn var også den tilnærmingen vi håpet Equinor hadde i forbindelse med ilandføring av olje til Veidnes i Nordkapp, men regnestykket gikk visstnok ikke opp denne gangen heller. Det som er mulig ellers i landet, av hensyn til lokale ringvirkninger, er visstnok ikke så nøye for oljebransjen. Desto viktigere at eksempelvis oppdrettsnæringa ser poenget – og jobber videre for å finne bedre løsninger for drifta i årene som kommer.