– Vil be om oversikt over rasutsatte veier i Troms og Finnmark

– Vi må utvise handlekraft, skriver Rut Olsen.

Rut Olsen (Frp).  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Leste nylig på avisen Nordlys sin side om en bygd som har vært isolert i flere dager grunnet fare for snøras.

Jeg kommer selv fra noen bygder i Altafjord i Finnmark hvor vi på det værste var isolert i 7 dager. Etter denne hendelsen fikk vi via fylkeskommunen satt opp båtruter som frakter folk, medisiner og annet. Det neste vi fra fylkeskommunen gjorde var å bruke et prøveprosjekt fra Sveits med snøkanoner satt permanent opp i fjellsiden.

Siden den gang er det utrolig sjeldent at veien har vært stengt over lange perioder. På dette fjellet i Skillefjord i Alta, er det snøfall og sørlige vinder som utløser snøras. Og under slike forhold stenger man veien, sprenger ned snøen, rydder veien og åpner den igjen. For meg som har pendlet i årevis på dette strekket, er det en sann lettelse å vite at snøen er kommet kontrollert ned.

Det samme vil jeg tro gjelder for brøytemannskap også. Så for vår del har dette vært en suksess. Selvfølgelig hadde 100% rassikring vært det beste, og det bør være målet til oss fylkespolitikere. Men det koster svimlende mye penger, og i påvente av penger, så mener jeg dette bør være en løsning på mange steder både i Troms og Finnmark. Snøras er farlig og kan ta liv.

Derfor vil jeg på neste møte i Samferdselskomiteen legge inn forslag om at administrasjonen skaffer oss politikere en oversikt over rasutsatte veier i Troms og Finnmark, og en utredning om hvor slike snøkanoner kan egne seg til bruk. I stedet for å sitte å klage på for lite penger, som Ap liker best, så bør vi heller utvise handlekraft og komme i gang med de ting vi faktisk kan og har økonomi til å gjøre.

Vil avslutte med å opplyse om at både jeg og Britt Hege Alvarstein Frp har på møte i Oslo med innspill til NTP tatt opp de utfordringer Troms og Finnmark har på snøras i landsdelen vår, og i klartekst bedt om mere penger. Ikke bare utgjør dette fare for menneskeliv, men er også et hinder for næringer som skal transportere ut fisk og annet til A/S Norge.

Med ønske om et godt nytt år.

Rut Olsen, Frp

Medlem av samfedselskomiteen

Troms og Finnmark fylkeskommune