Ambulanseflysaken: sykdom og påstand om ulovlige aksjoner

– Babcock tåler kritikk, men tenk dere nøye om før dere angriper spesifikke yrkesgrupper hos oss. Det oppleves som dypt urettferdig, skriver Babcocks HR-direktør Juha Seppola.

Babcocks HR-direktør Juha Seppola mener debatten har sporet fullstendig av når sykdom hos selskapets piloter blir utsatt for kritikk.  Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Meninger

Den 31.12.2019 publiserte Altaposten en artikkel med overskriften «En krise skapt av hva eller hvem?». I artikkelen fremmes en rekke usaklige påstander om våre ansatte piloter.


En krise skapt av hva eller hvem?

Det er helt legitimt å være uenig med vilkårene i en anbudsprosess – og marker sitt standpunkt rundt dette. Når markeringene går ut over de pasienter som har behov for flyambulanse i Norge har aksjonene gått altfor langt, skriver Kjetil Vik.


Siden Babcock overtok driften av ambulanseflyene 1. juli, har det vært 5 500 medieoppslag om tjenesten. Bare den siste måneden har det vært 3 000 oppslag i norske medier. Den store oppmerksomheten har gjort meg bekymret for våre ansatte. Det å lese om egen arbeidsgiver og selve tjenesten på denne måten, gir svært dårlige arbeidsvilkår. Dette kan gå utover den livsviktige jobben de er satt til å gjøre, og er i seg selv en grunn til å mane til saklighet i debatten.

Helseberedskapen består blant annet av sykehus, ambulansebiler, ambulansehelikopter og ambulansefly. I noen tilfeller kan man i tillegg få bistand fra Forsvaret. Alle er enige om at dette er helt vitalt for å sikre et best mulig tilbud til folk, uansett om de bor i Kirkenes eller i Oslo. Det er helt naturlig at det blir debatt når noe i denne kjeden ikke fungerer optimalt, og det er riktig at vi som selskap får kritikk når vi ikke leverer i henhold til kontrakt. Jeg synes også det er riktig og viktig at det er debatt om hvilke tjenester det offentlige skal settes ut på anbud. Men etter min vurdering har debatten kommet ut av proporsjoner.

Debatten sporer etter min vurdering fullstendig av når skyteskiven blir sykdom hos våre piloter, og med en klar hentydning til at det er fagforeningen som står bak. Når man ser på hvordan mange av våre piloter har forlatt julefeiring med sine familier for å fylle vaktene til sine syke kollegaer, forstår man at denne påstanden faller på sin egen urimelighet.

Dette er ansatte som har lang og bred erfaring fra tjenesten. Der vet hvor viktig den er for befolkningen. Og om noen er i tvil: Det er en helt riktig beslutning av våre ansatte å ikke stille på jobb når de er syke og kan smitte andre. De frakter tross alt allerede svært syke pasienter.

Jeg har også en annen oppfatning av pilotenes fagforening enn artikkelforfatteren. I mitt daglige virke er det viktig å ha god dialog med alle fagforeninger. Jeg opplever fagforeningen for pilotene som en viktig støttespiller for at vi som selskap skal lykkes. Det understrekes i denne sammenheng at vi ikke alltid er enige, men slik vil det alltid være. Men selv ved uenighet bidrar foreningen til å finne alternative løsninger.

Vi har heldigvis dyktige piloter, teknikere og administrative tilsatte som brenner for tjenesten og som daglig og hver helg står på for at dette skal fungere. De har stått rakrygget i stormen siden oppstart, og bretter opp ermene hver eneste dag for tjenesten, selv om de leser den ene negative artikkel etter den andre. Det er ikke vanskelig å forstå at det kan være belastende nærmest kontinuerlig å måtte forklare hvordan arbeidshverdagen faktisk er, når de kommer hjem eller møter venner.

Til slutt vil jeg fremme en oppfordring til alle som måtte mene noe om denne saken. Vi tåler debatt, og Babcock tåler kritikk. Men tenk dere nøye om før dere angriper spesifikke yrkesgrupper hos oss. Det oppleves som dypt urettferdig, og de er i tjenesten for å hjelpe.

Juha Seppola

Advokat/HR-direktør, Babcock Scandinavian AirAmbulance AS