Området heter ikke «Havspeil»

Nina Østlyngen er bekymret for at Havspeil-navnet fortrenger Bossekop brygge eller Gamle Bossekop.  Foto: Lars Erling Lossius

Meninger

Jeg ser at Jarle Mjøen i Altaposten bruker Havspeil om utbygginga på Nielsenkaia. Havspeil er «navnet» som brukes i salgsøyemed. Byggeprosjektet heter Bossekop brygge.

Vi er mange i gamle Bossekop, blant annet i Gamle Bossekop grendelag, som er opptatt av at Bossekop-navnet bevares her. Det betyr «småkvalbukt» (vi ser nise iblant) og har sin historiske tilknytning hit. At navnet siden flyttet med stedets handelsaktivitet opp til krysset der det også brukes i dag, har sammenheng med at E6 ble lagt der. Det har hele tida vært brukt om hele området.

Jeg og andre har flere ganger hatt innlegg i Altaposten om dette. For at ikke Havspeil-navnet skal feste seg, håper jeg dere som omtaler området i lokalavisa systematisk bruke Bossekop - eventuelt gamle Bossekop eller Bossekop brygge - avhengig av sammenhengen dere skriver i. Kanskje kunne dere ta det opp i plenum for å innarbeide bruken? Det er viktig at lokalavisa er bevisst når det gjelder stedsnavn.

Personlig reagerer jeg også fordi jeg – i tillegg til at jeg mener det er feil bruk av navn – synes Havspeil er et dårlig navn. Utbygginga ligger ved fjorden, ikke havet. Dessuten er det vel ordet sjø vi bruker her i fjordbotnen? Har selv i flere år vært med i kommunens stedsnavnutvalg, men finner ikke at vi har noe sånt lenger. I tilfelle kunne det vært en sak for utvalget.

«Speil» fører tanken til blikkstilla. Det har vi absolutt, men heller sjelden. Jeg tror også de som har flyttet inn der, synes sjøen og fjorden i bevegelse er minst like fin som stilla.

Hilsen Nina Østlyngen, Bergstien 8