– Det er ulovlig å straffe folk med gebyr for at de takker nei til et produkt som er skadelig

– Hvordan kan dere forsvare å straffe folk med gebyr for at man ikke vil ha et produkt som har skadelige effekter på helse og miljø, spør Kjell Johan Solli.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Åpent spørsmål til kraftselskapet.

Etter gjentatte purringer svarer dere stadig ikke på spørsmål, så jeg prøver her. Dessuten, kanskje flere burde være litt mer kritiske til hva som skjer. Det er jo noe som heter føre var prinsippet, som kanskje burde brukes mer enn det gjør nå, feks iforhold til div teknologi som blir montert og påtvunget befolkningen og miljøet i all hast.

Hvorfor driver dere skremselstaktikk ved å sende brev og sms med trussel om å stenge strømmen, med manglende legeerklæring for fritak som begrunnelse og så manglende måleravlesning som begrunnelse? De har jo alltid vært lest av og levert tall regelmessig der. Begge delene er ulovlig som grunnlag for stenging av strømmen, også å true å stenge strømmen på så kort varsel som dere gjorde.

Og dere fortsetter å kreve fritaksgebyr. Det er ulovlig å tvinge på folk helseskadelige produkter og å montere slikt hos folk uten deres samtykke. Det er også ulovlig å straffe folk med gebyr for at de takker nei til et produkt som er skadelig. Det er forbrukerlover, helselover og flere som er helt sentrale i hele saken.

Jeg vil tro dere har lest advokatutredningen og deres konklusjon om dette. De skal være sendt til alle kraftselskapene, og jeg la den også ved i en mail til dere. Advokatutredningen kan forøvrig lastes ned og brukes fritt fra Einar Flydahls bloggsider. Anbefaler flere å lese der og se hva det er snakk om.

Det gjelder fritak for såkalt smartmåler/AMS her, og de gjelder for alle anleggene vi har og det vet dere, dere har jo bekreftet dette, også etter at dere fikk den første legeerklæringen. Det er levert erklæring som dere forlangte, som omfatter målere i to hus pluss fjøs her og arbeidshall. Så hvorfor fortsetter dere å kreve å montere slikt? Det burde være en selvfølge at man kan takke nei til et helseskadelig produkt. Det burde egentlig være ganske innlysende at legeerklæring ikke er nødvendig engang.

Og det burde ikke være nødvendig å bytte til ny måler med mindre den gamle er ødelagt, og da kan man få en ny med dreieskive. Det er vel ingenting som tilsier at de ikke er bra nok eller mindre holdbar. Tvert om flere rapporter om tilfeller av feil og stor unøyaktighet på de nye målerne, i tillegg til brannfare forbundet med de, og de holder antakelig ikke nært like lenge som dreieskivene. Kilde til skitten strøm er de og som også kan være plagsomt nok i seg selv.

Og dere er vel heller ikke pålagt å kjøre rundt til folk for å lese av hos de som har fritak, ei heller kreve gebyr for dette. Hva er galt med å fortsette å lese av selv og sende inn tall som før, så man kan unngå den unødvendige ekstrakostnaden? Hvordan kan dere forsvare å straffe folk med gebyr for at man ikke vil ha et produkt som har skadelige effekter på helse og miljø?

Hvorfor er dere så veldig ivrig etter å få montere slikt hos folk, kan dere svare på det? Hvorfor fortsetter dere å ignorere at det er ulovlig å kreve de gebyrene, og at det er ulovlig å tvinge på folk produkter med skadelige virkninger? På dyr og for den saks skyld.

Kjell Johan Solli