Eggesvik ber Høie ta affære

Kommunelege Jan Eggesvik i Lebesby og Gamvik kommuner advarer sterkt mot å fjerne ekstratiltakene flyambulansen.

Jan Eggesvik advarer på det sterkeste mot å fjerne ekstratiltakene.  Foto: Illustrasjonsbilde: Eivind Bø/Arkiv

Meninger

I et brev til helseminister Bent Høie påpeker Eggesvik at ekstratiltakene forhindrer alvorlige avvik. Nord-Norge-flyene hat i perioden 1. desember til 19. desember vært utmeldt i 424 timer, som utgjør 17,67 døgn, hevder Eggesvik.

Helikopteret viktig

– Bell-helikopter i Øst-Finnmark ble opprettet etter at en brå beredskapssvikt ble erkjent. Det kom meldinger fra flere kommuneoverleger og legevaktleger om regelmessig forlenget responstid som satte liv og helse i fare. Ved å benytte helikopteret til de mest alvorlige tilstander har noen pasienter blitt ivaretatt med kort responstid, skriver Eggesvik i det åpne brevet til helseministeren.

Han mener at uten Bell-helikopteret ville det blitt mange alvorlige avvik i tjenesten.

– Tilgjengeligheten på de operative enhetene de første fem månedene er den dårligste i ambulanseflytjenestens historie. Selv med 14 fly tilgjengelig ble det beredskapsavbrudd. Dette skyldes i hovedsak mangel på kortbanefly med utsjekket pilot. De kontinuerlige kontraktsbruddene videreføres helt opp til dags dato. Et stort problem er at det kommuniseres i media at «alle fly er operative og i full funksjon». Dette er åpenbart ikke korrekt, argumenterer kommunelegen, som har engasjert seg sterkt i denne saken siden problemene startet for Babcock og helseforetaket.

Ikke nok piloter

Han mener at det ved inngangen til jula er grunn til å advare.

– Når jeg skriver dette brevet er Kirkenesflyet utmeldt 23/12-19 i 7 timer og skal være utmeldt 7 timer også i morgen som er julaften. Dette medfører at operatøren "bruker" opp kontraktens månedsgrense på 12 timers utmelding grunnet besetning operatør, varsler Eggesvik.

Han skriver at det ikke finnes nok piloter som kan fly ekstraflyet til Kirkenes og erstatte flyet uten at avvik tilkommer. Det samme gjelder for kontraktflyet Alta 2 der tilgjengeligheten pr. 19/12-19 er på katastrofale 72%. I Nord-Norge er taller 83 prosent.

– Vil falle ytterligere

– Disse tallene viser at hvis ekstratiltakene fjernes, vil tilgjengeligheten falle ytterligere og skape farlige situasjoner umiddelbart. Alta 2, Tromsø, Bodø og Brønnøysund er nå de mest utsatte. Det er helikopteret som redder situasjonen i Øst- Finnmark, mener Eggesvik, som anmoder om at alle ekstratiltakene videreføres til påske og at Bell-helikopteret får en kontrakt frem til eksempelvis 1/4-20.

– For å oppnå tillit må operatøren Babcock vise at de i alle fall kan oppfylle kontraktskravene i noen måneder. Ikke en eneste måned har de vært i nærheten av kontraktskravene, skriver han.

Fare for liv og helse

Eggesvik følger opp saken overfor Fylkesmannen.

– Jeg mener at jeg med dokumentasjon har påpekt en truende fare for liv og helse hvis Luftambulansetjenesten HF gjennomfører den varslede nedtrappingen av ekstratiltakene. Jeg oppfatter dette som en systemfeil og vil melde dette til Fylkesmannen som et beredskapsavvik. Jeg bemerker også at det nå foregår en nøyaktig registrering av rekvirentene av ambulansefly og helikopter pålagt av Fylkesmannen.

Her er Eggesviks tall for 1. til 19. desember.

Kirkenes: 93%

Alta 1: 97%

Alta 2: 72%

TROMSØ: 69%

Bodø: 76%

Brønnøysund: 84%

Nord-Norge som helhet: 83%.