– Widerøes flyvninger er kystens bussrute

– Flyavgiftene må treffe mer målrettet, mener Venstre i nord.

Trine Noodt og Irene Dahl i Troms og Finnmark Venstre   Foto: Presse

Meninger

Store avstander her vi bor gjør at det mange steder langs kysten ikke finnes andre alternativer enn å ta flyet dersom en skal noe lengre av gårde. Dermed kan ikke folk velge mer miljøvennlig transport. Flyrutene er i realiteten et viktig kollektivtilbud langs kysten. For Venstre er det derfor viktig å ha et avgiftssystem som treffer mer fornuftig, og vi ønsker å endre måten avgiftene er innrettet på. Venstre vil ha lavere avgifter på de korte reisene, og at enkelte avgifter fritas for de minste flyene – slike som Widerøe bruker.

Vi er veldig godt fornøyd med at regjeringen har fulgt opp Venstre sin vedtatte politikk, og i disse dager behandler en høring som foreslår å endre flyavgiftene slik at de treffer mer målrettet. Dette er noe vi i Troms og Finnmark Venstre har hatt stort fokus på lenge, nemlig å vri flyavgiftene bort fra distrikter som ikke har andre alternativer. En omlegging av avgiftene vil ha stor betydning for lokalt næringsliv, det offentlige og for privatpersoner. Vi trenger et godt rutetilbud på kortbanenettet langs kysten for å sikre vekst og ny giv i samfunnsliv og næringsliv i distriktene.

Regjeringen behandler nå et forslag om endringer i flyavgifter som samferdselsdepartementet har hatt ute på høring. Denne inneholder to viktige elementer. Det ene er forslag om at det innføres et bunnfradrag på 6 tonn på startavgiften. Dette vil medføre at Widerøe får 27 millioner mindre i startavgift, altså en gledelig kostnadsreduksjon. I tillegg forslås det reduksjon i terminalavgiften, noe som vil gi Widerøe en besparelse på 23 millioner kroner. Underveisavgiften foreslås økt noe. Samlet sett vil Widerøe, dersom forslaget går igjennom, kunne redusere sine utgifter med over 40 millioner kroner. Noe som vil være gode nyheter for kystens bussrute i lufta.

Venstre er opptatt av å finne fornuftige løsninger som fungerer der folk bor. Selvsagt må vi fortsette å satse på kortbanenettet der det ikke finnes alternativer. Det som også er spennende er at Widerøe signaliserer at det innen 2025 er fullt mulig å se det første nullutslippsflyet (elfly) som er godkjent for passasjertransport. Vi vil jobbe aktivt for at det skal gis fullt avgiftsfritak for elfly, herunder også fritak for passasjeravgift. Får vi dette til vil det gi et kjempeløft for Nord-Norge. Samtidig som vi vil kunne få lavere priser og flere avganger, kan vi også få et betydelig kutt i klimautslippene fra flyene våre.

Trine Noodt og Irene Dahl

Troms og Finnmark Venstre