– Takk for innsatsen, Finnmark!

– For første gang passerer eksporten 100 milliarder, skriver fiskeriministeren.

Fskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) takker alle i Finnmark som bidrar til eksportrekord.  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Meninger

For første gang eksporterer Norge sjømat for over 100 milliarder kroner. Jeg vil takke alle i Finnmark som har bidratt til denne rekorden, til alle fiskerne, industrien, oppdretterne, leverandørene, transportørene og alle andre som har bidratt til rekorden. Det er for eksempel eksportert oppdrettsfisk fra Finnmark for nesten 6 milliarder kroner så langt i 2019. Så kommer eksporten av villfisken og andre sjømatprodukter i tillegg. Vi vet alle hvor store verdier av for eksempel torskefisk og kongekrabbe som eksporteres fra Finnmark. De endelige tallene får vi tidlig på nyåret.

Doblet siste tiår

Nasjonalt har sjømateksporten doblet seg fra 50 til 100 milliarder siden 2010. Det er dette som bidrar til at vi kan bygge idrettshaller, skoler, barnehager og at det blir lys i husene langs kysten. Sjømat utgjør nå 10 prosent av norsk vareeksport, olje og gass inkludert.

Det er flere grunner til veksten. Vi får god pris for den fantastiske sjømaten vår. Vi har opplevd en betydelig vekst i etterspørsel. I tillegg har den norske kronen vært svak, noe som er fordelaktig for eksporten.

65 prosent av norsk sjømat går til EU, og Frankrike er vårt viktigste enkeltmarked. Dette understreker betydningen av EØS-avtalen. Felles regelverk og standarder gjør at norsk sjømat kan komme til europeiske markeder i ekspressfart. Ingen er så travel som en død fisk.

Øker i Asia

Samtidig øker etterspørselen fra flere asiatiske land. Kina er det landet som øker mest i verdi. Så langt i år har vi eksportert sjømat for 4,7 milliarder kroner til Kina. Det er en økning på 1,2 milliarder kroner fra i fjor. Japan, Sør-Korea og Thailand er andre viktige vekstmarkeder.

Norske sjømateksportører er avhengige av god markedsadgang. Derfor fører regjeringen en aktiv handelspolitikk. Det siste året har vi fått på plass viktige handelsavtaler med Indonesia og Mercosur. Dette arbeidet vil vi prioritere.

Bak denne suksessen ligger det hardt arbeid på havet, ved forhandlingsbordene og i de ulike markedene. Står vi på videre kan vi klare 200 milliarder om ikke veldig mange år.

Harald T. Nesvik (Frp)

Fiskeri- og sjømatminister