– Dette var verre enn noen av oss hadde tenkt

– Nordkapp kommune bør forlange en evaluering av FeFo og Finnmarksloven, skriver Knut Bjørn Lindkvist.

Illustrasjonsbilde  Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Knut Bjørn Lindkvist  Foto: Privat

Meninger

Avisen Sagat har den 10.desember en oppsiktsvekkende leder, «Et historisk svik fra FeFo», som fortjener kommentarer. Med utgangspunkt i FeFos salg av Nordkapp feller sjefsredaktør i Sagat, Geir Wulff, en hard dom over Finnmarkseiendommens handtering av hele saken, og påpeker at Fefos styre har solgt Nordkapp for evig tid til RICA. Og det er evig tid når festetiden er 99 år, pluss rett til forlengelse.

Dette var verre enn noen av oss hadde tenkt. Prisen er ca 3,5 millioner pr år som til forveksling synes å være en hundredel av den prisen RICA sjøl for noen år siden mente en tenkt gjenoppbygging av et mulig ødelagt Nordkappanlegg ville koste.  Ansvarlig for denne handlingen var 4 av styrets 6 medlemmer med styreleder Bente Haug i spissen.

Det er uforståelig at FEFO skulle fatte et vedtak mot viljen til Nordkapps befolkning, og mot interessene til folket i Finnmark. Det er nesten som å lese en vits når Finnmarksloven, som FEFO skal arbeide etter, sier at «grunn og naturressurser» i Finnmark fylke skal forvaltes til beste for innbyggerne i Finnmark og for samisk kultur og næringsliv. Og jeg er enig med sjefredaktør Wulff i Sagat at FEFO’s styre med dette har hevet seg over Finnmarksloven, og etter min mening vist ringakt for den. Og følgelig kan stilles til ansvar. Det er berettiget at Sagat avslutningsvis spør om etableringen av FeFo har vært med på å skape «et monster».

Nordkapp kommune bør nå ta opp behandlingen som FeFo har gjennomført i Nordkapp-prosessen, og forlange av myndighetene en gjennomgang av Finnmarksloven som gjør at man kan evaluere loven og de styringsreglene som loven setter. Målet må være at befolkningen i Finnmark i alminnelighet og den kommunen som særlig berøres, skal høres i langt større grad enn i dag. Aller helst bør de opprinnelige forslag til Finnmarksloven om overføring av all grunn til finnmarkingene sjøl, til lokal styring bli gjennomført.  FeFo bør avvikles.

Knut Bjørn Lindkvist