– Skit i Kautokeino?

Hva med Kautokeino-folks rettigheter til luftambulanse, spør Irene Ojala i Pasientfokus.

I anledning markeringen utenfor nye Klinikk Alta ble det holdt appeller, her ved Irene Ojala i Pasientfokus.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

11.12.2019, sist onsdag, var det åpning av Klinikk Alta. Helseminister Bent Høie skulle til Åpningen for å klippe snora. Helseministeren kom ikke. Han måtte bruke tiden på å ordne opp i luftambulansekrisen. Det var nok klokt. ingen dør av at andre klipper en snor.

På vegne av Pasientfokus holdt jeg følgende åpnings-appell og sa:

" I den store debatten om luftambulansekrisen som nu har vært - har få om noen - snakket om at det er bygder i Norge som aldri har akuttberedskap med luftambulanse. Mitt spørsmål blir:

Hvem bryr seg om Kautokeino og indre Finnmark?

  • Hvor ofte hører vi politikere i Vest-Finnmark regionråd snakke om Kautokeino?
  • Hva med Helseforetakene – snakker de ofte om Kautokeino?
  • Dagens regjering v/ statsminister og Helseminister? Snakker de om Kautokeino?
  • Eller er det noen stortingsrepresentanter – uansett parti – som noen ganger har sagt at nå er det Alta-regionen og Indre Finnmark sin tur, og at Kautokeino må få luftambulanse?

Kautokeino har 2900 innbyggere.

Det er 700 flere innbyggere enn i Båtsfjord

900 flere enn Vardø

2000 flere enn Berlevåg

200 færre innbyggere enn Nordkapp

Alle disse stedene langs kysten har flyplass.

Men Kautokeino? Kautokeino har kun en riksvei til det såkalte lokalsykehuset som ligger 280 kilometer og over fire timer nordover ut mot havet.

Husk! Jeg sier ikke at flyplassene på kysten ikke er viktig. Jeg stiller spørsmål om hvorfor Kautokeino ikke blir ivaretatt – av noen i det politiske miljø. Er det slik: Skit i Kautokeino – de kan reise til Finland?

Det er på tide at Kautokeino får luftambulanse – det er en flystipe som bør oppgraderes – og det raskt!" Sitat slutt.

Jeg forsøkte lenge å få noen fra Kautokeino til å holde appell i Alta. Men det er langt fra Kautokeino til Alta for tre minutter - av den grunn valgte jeg å si disse ordene.

Av Irene Ojala

Pasientfokus