Å legge ned her virker som et uforståelig kortsiktig og lite gjennomtenkt forslag

– Politikerne bør virkelig tenke igjennom hvilke signaler de sender ut, skriver Samarbeidsutvalget i Breidablikk barnehage.

Breidablikk barnehage ligger an til å miste en avdeling. Samarbeidsutvalget reagerer.  Foto: Akrivfoto

Meninger

Til formannskapet i Alta kommune

I rådmannens budsjettforslag, som ble framlagt i formannskapsmøtet 6. november, foreslås det å legge ned én avdeling i tre ulike barnehager, deriblant vår barnehage, Breidablikk.

For oss i samarbeidsutvalget i Breidablikk barnehage er dette et såpass uforståelig forslag at vi ser oss nødt til å komme med et tilsvar med argumentasjon på hvorfor det å legge ned en avdeling i denne barnehagen vil være en mindre bra, og ikke minst meget kortsiktig, beslutning for kommunen.

Breidablikk barnehage er en populær sentrumsbarnehage som har hatt fullt belegg i alle år siden oppstarten i 2003. Den sentrale beliggenheten, med nærhet til både by, naturområder, sjø/fjære m.m., gir barna i barnehagen et rikt og variert tilbud innenfor både tur- og kulturopplevelser uten store transportkostnader. Breidablikk barnehage er dessuten kjent for god kvalitet og kommer meget godt ut av brukerundersøkelser blant foreldre. Barnehagen er også en av to kommunale barnehager med utvidet friluftsprofil i kommunen. Dette er et tilbud, som i en selverklært friluftskommune som Alta, bør verdsettes og viser seg å være et ettertraktet tilbud blant foreldre. Breidablikk har et stabilt personale og er arbeidsgiver for 18 ansatte. Mange av disse har veldig lang ansiennitet i barnehagen, som igjen tyder på et godt arbeidsmiljø.

Barnehagen huser barn fra hele Alta. For eksempel skal neste års skoleklare barn begynne på fem ulike skoler i kommunen. Nettopp geografi er et stort poeng i denne saken. Slik Alta utvikler seg, vil det med liten sannsynlighet bli færre beboere i sentrumsnære strøk. Dessuten velger mange foreldre en sentrumsnær barnehage på grunn av nærhet til foreldrenes arbeidsplasser. Tre av SUs fire medlemmer har barnehager lokalisert nærmere bostedsadressen, men har valgt Breidablikk bl.a. på grunn av beliggenheten i sentrum. Alta sentrum er i vekst og arbeidsplasser innenfor skole, detaljhandel og helse- og omsorg vil bare bli flere i årene fremover.

Breidablikk er dessuten en av Altas største barnehager, og skal man tro argumentene som er brukt ifm. den pågående skoledebatten, er nettopp det med stordrift et sentralt poeng for kostnadseffektivisering. Derfor virker det å legge ned en avdeling i akkurat denne store og sentrumsnære barnehagen som et uforståelig kortsiktig og lite gjennomtenkt forslag.

Når man ser nærmere på ledighetsstatistikken i barnehagene i kommunen viser det seg at det i stor grad er i de private barnehagene det er ledige plasser. Kommunens barnehager har svært godt belegg. Politikerne bør virkelig tenke igjennom hvilke signaler de sender ut ved å legge ned avdelinger i kommunale barnehager med fullt belegg, fremfor å se på støtteordningen til de private barnehagene i kommunen som driver med kommunens støtte OG ledige plasser.

Vi ber om at det stemmes mot nedlegging av en avdeling i Breidablikk barnehage. Et bedre og mer helhetlig alternativ, dersom det må legges ned i barnehagesektoren i kommunen, må være at barnehagene det legges ned i har ledige plasser og har en beliggenhet i den delen av kommunen hvor det faktisk er overkapasitet. En barnehage beliggende i sentrum vil alltid kunne trekke til seg barn fra ulike deler av byen, selv om barnet måtte bo på øst- eller vestsiden. Med andre ord vil barnehageplasser i sentrum i liten grad ekskludere noen på grunn av for lang reisevei. Vi forventer at denne beslutningen tas på bakgrunn av en rasjonell og helhetlig vurdering av både den nåværende og fremtidige by- og barnehagesituasjonen i kommunen, ikke tilfeldigheter.

Med vennlig hilsen

Samarbeidsutvalget i Breidablikk barnehage