Hvorfor svarer ikke Finnmarkssykehuset mediene?

Distriktsredaktør Robin Mortensen i NRK Finnmark.  Foto: Eskil Wie Furunes, NRK

Meninger

Kommunikasjonssjef Eirik Palm i Finnmarkssykehuset tar i et innlegg i flere finnmarksaviser fredag 6. desember for seg NRK og andre mediers dekning av problemene med det nye Kirkenes sykehus, som åpnet i oktober 2018. Selv om antall feil og mangler ved det nye sykehuset har gått ned, forteller flere ansatte til NRK om en rekke problemer som fortsatt ikke er løst.

Eirik Palm spør hvorfor ingen journalister har tatt seg bryet med å stille spørsmål om såkalte 3-3-meldinger har økt. Slik meldinger handler om betydelige personskader som følge av ytelse av helsetjenesten eller ved at en pasient skader en annen. Eller ved hendelser som kunne ført til betydelige helseskader.

Men NRK har vært opptatt av å kartlegge 3-3-meldinger. Vi har spurt Finnmarkssykehuset, men uten å få et eneste tall. Vi har purret flere ganger, men fortsatt uten å få svar. Mandag 25. november spurte vi Eirik Palm helt konkret om 3-3-meldinger ved det nye sykehuset. Og denne forespørselen kom over en uke før vi publiserte vår første sak, tirsdag 3. desember. Finnmarkssykehuset har altså hatt mer enn nok tid til å komme med sitt svar.

Vi har også vært i kontakt med klinikksjef Rita Jørgensen. Allerede tirsdag 26. november, altså én uke før vår publisering, var både Palm og Jørgensen klar over at vi kom til å lage sak om avvik og 3-3-meldinger ved Kirkenes sykehus. Dersom Palm og Jørgensen mener utviklingen av 3-3-meldinger er så viktig for saken, har de hatt mange muligheter gjennom både samtaler og intervjuer til å fortelle dette til oss.

Derfor blir det noe merkelig når vi i ettertid beskyldes av Finnmarkssykehuset for ikke å være interessert i 3-3-meldinger. En kommunikasjonsavdeling bør heller prioritere å få fram relevant informasjon når mediene er i kontakt med dem før publisering.

I sitt innlegg fredag 6. desember har Finnmarkssykehuset (endelig) en oversikt over 3-3-meldinger. Ordningen opphørte 15. mai år, slik at oversikten viser kun perioden 1. januar til 15. mai for de tre siste årene:

  • 2017: 55
  • 2018: 42
  • 2019: 53

Nye Kirkenes sykehus åpnet i oktober 2018, ergo det har vært en økning i 3-3-meldinger fra 42 i det gamle sykehuset i 2018, til 53 i det nye sykehuset i 2019. Altså 11 flere meldinger. Eirik Palm mener dette ikke er en signifikant endring.

Men i prosent representerer dette en økning på 26 prosent. Så kan man sikkert argumentere for at det var enda flere i 2017, men alle er nok enig i at tallene bør ned.

Nettopp derfor setter NRK søkelys på nye Kirkenes sykehus. Det ligger i vår samfunnsoppgave å avdekke kritikkverdige forhold, men også å få fram fakta. Derfor er vi avhengig av at viktige offentlige institusjoner som Finnmarkssykehuset svarer oss når vi ber om det.

Robin Mortensen

Distriktsredaktør NRK Finnmark