– Hvorfor gjør direktør Vorland forskjell på folk i Nord?

– Helseforetakene i nord løser morgendagens problemer med gårsdagens løsninger, skriver Irene Ojala i Pasientfokus.

Irene Ojala og Lars Vorland. 

Meninger

Spørsmål før Ukeslutt til direktør Lars Vorland, Helse Nord eller andre med helsemakt

Det er ikke måte på hvilken ansvarsfraskrivelse og lavt ambisjonsnivå ledere i Helse Nord, Finnmarkssykehuset og direktør i UNN har for akutt syke mennesker fra Finnmark. Det er ikke fritt for at jeg setter det i sammenheng med hvordan makta alltid har nedvurdert Finnmarkingenes rettigheter til lik behandling. VI har blitt herset med siden krigen og lenge før det, vi har tålt det fordi vi ikke har hatt noen annen alternativ. I Finnmark er det postkortlotteriet som gjelder. Hvis bostedsadressen ikke har postkode 9600 så teller du ikke med.

Det er imidlertid viktig å si: Det er ikke de som bor på postkortkode 9600 som er problemet. Det er politikere på Stortinget, i Regjering, ledelsen i Helseforetak og leger som ikke våger å gjennomføre en konsekvensutredning av sykehusstrukturen i HELE Vest-Finnmark ja kanskje en utredning burde vært gjort i hele Finnmark. Det er mange viktigste spørsmålet som må stilles.

Spørsmål som direktør Lars Vorland eller andre fra Helse Nord eller Helseforetak i Nord-Norge neppe vil svare på. De våger nok ikke. Spørsmålene blir derfor hengende i luften – På den måten viser de at det er forskjell på folk – Det er forskjell på helgelendingen versus finnmarkingen anno 2019. Saken gjelder fremtidens sykehusstruktur på Helgeland versus Finnmark.

Hvorfor er det slik at direktør for Helse Nord, Lars Vorland, reiste til Helgeland for å la samtlige ordførere i hele regionen komme til ordet med sine argumenter for hvor sykehuset på Helgeland skal bygges? Hvorfor gir direktør Vorland Helgelendingen mulighet til å komme med argumenter for om det skal bygges et eller to sykehus på Helgeland?

Hvorfor får ikke ordførere i Finnmark samme mulighet?

Hvorfor reiser ikke direktør Lars Vorland til Kirkenes og spør ordførere fra hele Øst-Finnmark om de er fornøyde med Kirkenes Nye Sykehus? Hvorfor spør ikke direktøren i Helse Nord ordførere i Øst-Finnmark om de mener det er greit at et godt tilbud for intensivbehandling ved Kikenes sykehus reduserer sin virksomhet til 2008 nivå og pasienter fra Øst-Finnmark i fremtiden skal overførers til Hammerfest sykehus eller til Universitetssykehuset i Tromsø? Kan Lars Vorland garantere at det er til beste for pasientene at en slik endring skjer – eller om det er til det beste for økonomien ved Hammerfest sykehus – en økonomi som må strammes inn med 100 millioner før 18. desember slik at spaden for Nye Hammerfest sykehus kan vedtas settes i jorda?


Hvorfor er det slik at direktør Lars Vorland sier til NRK Nordland, 5. desember, at innenfor gitte rammer - har Helse Nord penger til å bygge to sykehus på Helgeland - ikke bare et? Hvorfor gjør direktør Vorland forskjell på folk i Nord? Hvorfor reiser ikke Vorland til Vest-Finnmark for å spørre ordførere om deres syn på sykehusutbygging? Hvorfor stiller ikke direktør Lars Vorland, og øvrige Direktører et eneste spørsmål om hvilken sykehusstruktur som vil tjene klima og miljøets interesser i et langtidsperspektiv? Hvorfor tar ikke direktør Vorland samfunnsansvar og lytter til syke mennesker og deres opplevelser ved omveien til Hammerfest? Det siste spørsmålet er enkelt å svare på. Når det ikke føres avvik og rapporter – er det ingen statistikker å vise til. Det til forskjell for Kirkenes sykehus som dokumenterer avvik i stor grad og som kan legge på bordet tall som er skremmende for sykehuset, men ikke minst for pasienter i regionen.

Det er en gang slik direktør Lars Vorland:

Hvis Alta får 0,8 milliarder kroner da har Alta fødeavdeling, akuttfunksjoner og geriatri. Samtidig vil det være 1,6 milliarder igjen til å bygge nytt bygg i Hammerfest. Det vil si en løsning med tre likeverdige sykehus i Finnmark – hvor ingen akutt syke mennesker sendes internt i fylket, men sendes direkte til Universitetssykehuset i Tromsø. Det er noe merkelig nå ingen i Helse Nord tar ansvar og ønsker å se den veien. Helseforetakene i nord løser morgendagens problemer med gårsdagens løsninger – det er ikke til beste for pasientene i fremtidens lys.


Hvorfor var det er slik at 30 mennesker - uten tilknytning til Alta- regionen kan få bestemme over pasienter i Alta-regionens rettigheter, hvorav INGEN av de som satt i utredningsgruppen representerte verken Alta, Kautokeino eller Loppa. Jeg bare minner om at Alta har like mange innbyggere som Hammerfest og Kirkenes til sammen. Allikevel gav Helse Nord direktøren tidligere Arbeiderparti leder i Hammerfest mulighet til å påvirke Helse Nord direkte – uten at en eneste politikere i Alta-regionen fikk samme mulighet.

Hvorfor er et av de viktigste spørsmål som stilles – selv om svarene uteblir.

Joda - Det er lov å undre - også ved ukeslutt.

Irene Ojala, Pasientfokus