– En gladsak for skolebarn og idretten

Frykter at Øst-hallen aldri blir realisert, skriver Kai Ottem og Gjermund Abrahamsen Wik i dette innlegget

Hallplanene på Elvebakken er satt i spill politisk den siste tiden.   Foto: Illustrasjon Elvebakken bygdelag

Meninger

Altaposten har den siste uken hatt tre artikler som er ensidig negative til de nye hallene som er vedtatt bygget på Elvebakken. Et viktig prosjekt, en gladsak for skolebarn og idretten i Alta, blir nedsnakket.

Kanskje ikke alle har fått med seg at det er to haller med felles garderobeanlegg, som er vedtatt bygget ved Elvebakken skole. Den ene er en basishall, som er et viktig supplement for alle idrettsgrener i Alta, men selvfølgelig spesielt viktig for Alta turnforening. Den andre hallen er en flerbrukshall, med spilleflate for bl.a. håndball. Prisen er rundt 100 mill., der omlag halvparten fås tilbake som tippemidler. Kommunen får også momskompensasjon. Årsaken til at det bygges to haller, er fordi serviceanlegg med garderober og dusj er kostbart, men her trenger man altså bare et anlegg til to haller.

Alta turnforening har et styrevedtak på at de ønsker basishallen bygget på Elvebakken. De støtter realiseringen, og ønsker dette gjennomført så fort som mulig. Det at turnforeningen flytter 90% av sin aktivitet til basishallen vil frigjøre en god del kapasitet i de øvrige hallene i Alta, der det er foreninger på venteliste for å få halltimer. En ny spilleflate på østsiden, vil selvfølgelig også avlaste sentrumshallene mye. Alta kommune har takket ja til å arrangere Barents Winter Games 2022. Dette krever stor hallkapasitet. Disse hallene er de eneste som er realiserbare før dette.

Motstanderne sier at dette ikke er en ny lokaliseringsdebatt, men det kan virke som om de har en vikarierende agenda.

Otto Aas sier at Alta kommune ikke har råd til å bygge hall på Elvebakken, men han påpeker samtidig at hallen burde vært bygget lenger øst.

Høyre med Bjørn Roald Mikkelsen hevder at skoleutredning må være på plass før man bygger hall. Høres troverdig ut helt til han i samme artikkel mener at det kunne være interessant å bygge hallen på Aronnes stadion.

Kåre Simensen støtter Otto Aas, og mener hallene bør utsettes, da de etter hans mening har lav legitimitet blant brukerne i øst. Hvor kommer det i fra? Kåre er også ærlig på at han helst så at hallen blir bygget et annet sted. Simensen sier at han ikke ønsker en lokaliseringsdebatt, likevel innledes og avsluttes artikkelen med at han personlig ikke ønsker hallene bygget på Elvebakken.

Hvorfor Elvebakken? Det er visse krav til beliggenhet når det offentlige bygger hall. Den skal ligge inntil skole og barnehager for å oppnå god bruk på dagtid. Den skal ha mest mulig sentral beliggenhet. Elvebakken oppfyller disse kravene for østsiden av Alta. Hvis det er sånn at å bygge en hall på Elvebakken er med på å lande skolestrukturdebatten også, så er vel ingenting bedre enn det. Denne debatten har pågått i 10 år nå.

Elvebakken skole er Altas største barneskole, men med Altas minste og eldste gymsal.

Hallmangelen har vært prekær i Alta-idretten i flere år. Vår bekymring er at hvis posisjonen lar seg påvirke til å utsette bygginga, så blir det i beste fall mange år før hallene kommer, og i verste fall kommer de aldri.

Kai Ottem

Gjermund Abrahamsen Wik