– Bedringen av beredskapen er avlyst

Jan Eggesvik er kritisk til avvikene i luftambulansen de siste dagene.  Foto: John Tollefsen, Babcock / Privat

Meninger

I en pressemelding fra Luftambulambulansetjenesten 3/12-19 angis økt tilgjengeligheten for Finnmarks helikopter og ambulansefly-tjeneste til 93%.


– Finnmark er taperen i ambulanse-saken

– Kan ikke lengre vente på at vikårene oppfylles, skriver Jan Eggesvik.

 

– Hvorfor skal det lages et glansbilde av virkeligheten?

– Legg tilside all politisk prestisje, anmoder Jan Eggesvik i dette innlegget om flyambulansen.

 

– Avvikene øker på begge Alta-flyene

– På tross av statlig støtte fortsetter beredskaps-svikten for ambulanseflyene, skriver Jan Eggesvik

 

– Gledelig bedring av tallene for flyambulanse

– Viser at ekstratiltakene må videreføres inntil alt er stabilt, skriver Jan Eggesvik.

 

Helikopteret sørger angivelig for for at total tilgjengelighet blir høy i andre halvdel av november og det hevdes også at ambulanseflytilgjengelighet blir tilfredsstillende fordi ekstraflyet fra Babcock medregnes. Det anføres også en «helikoptertilgjengelighet» på opp til 107 % som er et uforståelig tall fordi 100% betyr full tilgjengelig. Når man forsøker å kontrollere ambulanseflyenes tilgjengelighet som da skal være 93% i andre halvdel av november er det foreløpig ingen som forstår utregningene.

Det som er lett å forstå er de daglige beredskapsrapportene på luftambulanse.no

Avviksprotokollen 2/12-19 viser følgende:

Kirkenes utmeldt 2 timer 30 min.,

Bodø utmeldt 8 timer.

Brønnøysund utmeldt 7 timer   Ålesund utmeldt 2 timer. S

Alle avvik skyldes stort sett grunnet besetning og hviletidsbestemmelser.

Avviksprotokoll 3/12-19

Kirkenes ute 2 timer

Tromsø utmeldt 3 timer

Bodø utmeldt 1 ½ time

Ålesund utmeldt 13 timer (!)

Avviksprotokoll 4/12-19

Alta 1 utmeldt 1 time

Tromsø utmeldt 1 time

Bodø utmeldt 8 timer

Ålesund 1 time

Gardemoen 1; 1 time.

Forventet avviksprotokoll 5/12-19 viser at Kirkenesflyet vil bli utmeldt 11 timer

Gardemoen 2 er ikke utmeldt, men i en merknad 4/12-19 anføres at ekstraflyet fra Babcock som er stasjonert i Alta tar over beredskapen for Gardemoen 2 fra 4/12-19. Det er ikke opplyst om hvor lenge stasjoneringen på Gardemoen skal vare, men flyet skal returnere til Sverige 6/12-19.

En oppsiktsvekkende opplysning er at ekstraflyet fra Babcock fortsatt bare kan operere på langbane og inngår da ikke i primærberedskapen på kortbanenettet i Finnmark som det ble lovet.

Vi forstår at alle flybaser må hjelpe hverandre når det oppstår så mange avvik på en gang. Men en sørgelig effekt er at tilgjengeligheten for pasientene med høy hastegrad.

Nettavisa iFinnmark beskriver i en artikkel 6/12-19 at en hendelse med et hjertesykt barn.

Tilstanden ble klassifisert i kategori gul som haster og transport innen 3 timer for å sikre at tilstanden ikke forverres. Transporten ble igangsatt etter19 timers ventetid. Været var dårlig ved rekvisisjonstidpunkt, men det åpnet seg flere muligheter for landing i ventetiden som ikke ble utnyttet.

Vi er nå inne i den perioden der helikopteret får økte avvik grunnet vær enn ambulanseflyene som har forbausende stor regularitet hvis den riktige flytypen brukes. Et selvsagt krav til ny operatør var at alle propellfly i tjenesten skal kunne lande på kortbanenettet. Da kan også flyflåten disponeres slik at alle fly kan gå inn i akutte oppdrag hvis ledig. Dette er nå fullstendig kaotisk og ved samtidighetshendelser i kombinasjon med mange utmeldt fly gjør beredskapssituasjonen fullstendig uholdbar.

I Kjøllefjord skriver vi nå på en avviksmelding fra hendelse 4/12-19.

Det dreier seg om en relativt ung pasient med kjent alvorlig hjerte og lungesykdom.

Vakthavende lege fikk inn pasienten kl.17 til undersøkelse. Han var dårlig med lav oksygen i blodet og lavt blodtrykk, Videre påvist vann på lunger. Ambulansefly ble rekvirert kl. 17.30 Tilstanden var ikke åpenbar rød kategori, men en gul hastegrad med transport innen 1-3 timer. Pasienten ble deretter observert på Sykestua i Kjøllefjord. Tidspunkt for ambulansefly ble satt til kl. 21 og pasienten ble da fraktet med ambulansebil i kolonne over fjellet til Mehamn lufthavn. Rapportert at flyet ikke kom ned og overført til Mehamn sykestue.

Tilstanden forverret seg etter dette gradvis og det nærmet seg rød hastegrad. Det observeres at Widerøfly i rute lander greit på Mehamn lufthavn kl. 23.  Ambulanseflyene til tidligere operatør hadde omtrent samme værbegrensninger som Widerø. Det er fra Babcock meldt at sårbare navigasjonssystemer skal skiftes og det er uklart nevnt at dette vil skje innen høsten 2020. I vår avviksrapportering vil vi nå kreve dette belyst.

4/12-19 viser rapportene beredskapsavbrudd på 5 ambulansefly i landet.

Kl.02.30 blir pasientens tilsand ytterligere forverret med oksygen prosent 80 og blodtrykk 80/60. Vakthavende lege varsler om rød hastegrad og det observeres bedre vær på flyplassen. Kl. 03.15 krever vajthavende lege redningshelikopter fra Lakselv som ankommer ca, kl. 04. Detter er over 11 timer etter første rekvisisjon.

Håper at media gjør oppslag om dette. Situasjonen er ikke bedre , men verre.

Kjøllefjord 6/12-19

Jan Eggesvik