– Kjære frivillige, gratulerer med dagen!

Verdien av at noen gir sin tid kan ikke måles i gull, skriver Brage Larsen Sollund.

Brage Larsen Sollund i kreftforeningen.  Foto: Ole Åsheim

Meninger

Ifølge Frivillighet Norge deltar 63% av Norge i frivillig arbeid. Det betyr mye og vi ser det overalt rundt oss. Vi er så heldig å møte frivillige som stiller opp hver eneste dag for kreftrammede. I dag, på frivillighetens dag, vil vi rette en ekstra stor takk til alle som stiller opp.

I Nord-Norge er det rundt 300 frivillige som gjør en innsats for kreftsaken, i tillegg kommer alle vi ikke teller. Det er de som går med bøsse, som har innsamlingsaksjoner på Facebook, arrangerer kakesalg, driver pasientforeninger for likesinnede og mange, mange andre aktiviteter.  Eksemplene er utømmelig. Resultatet er uvurderlig.

Historiene og motivasjonen for å bidra til kreftsaken er mange. Fellesnevner er at kreft er en folkesykdom og de frivillige ønsker å gjøre en forskjell for de som rammes. Til sammen utgjør frivilligheten til kreftsaken i Nord Norge flere årsverk. Vi ser at folk bidrar med helt unik kompetanse og ulikt utgangspunkt på sin måte.

På Treffpunkt i Alta kan barna få et pusterom fra sykdom, men også mulighet til å snakke.  Samt møte andre barn som står i samme situasjon. Her møter barna trygge voksne. Som gir av sin tid, for å hjelp barn som trenger det. De lager mat, har samtaler og skaper en trygg stemning. Mange Kreftrammede fra Finnmark må reise til UNN i Tromsø for behandling. Tar du turen til Vardesenteret på UNN vil du bli møtt av frivillige som holder senteret åpent, som tar deg varmt imot, koker kaffen og gir av seg selv i møte med andre. Noen dager kan du møte Likepersoner, folk som selv har hatt kreft, og som stiller opp for å hjelpe de som kommer etter. Andre dager kan du møte jurister som gir sin fritid i tillegg til å bruke sin kompetanse for å veilede i NAV-mylderet eller avklare spørsmål om rettigheter. På onsdagsettermiddag kan du møte frivillige som arrangerer turer og holder kveldsåpent for de som trenger et avbrekk.

Kreftforeningen er Norges største private giver til forskning. Vår støtte til kreftforskning skjer takket være frivillighet. I årets Krafttak mot kreft så vi nok engang engasjementet. Fremst gikk russen og med seg på laget hadde de bygdelag, studenter, frivillige lag, næringsforeningen og bedrifter som stilte opp for oss, slik at vi kan forske videre på kreftsykdommer med lav overlevelse.

Disse, som på hver sin måte bringer sine styrker inn i arbeidet for kreftsaken, viser kraften i den nye frivilligheten. De brenner for det samme.

Vi vet at tid er verdifullt. Verdien av at noen gir sin tid kan ikke måles i gull. Det at folk stiller opp for å skape en bedre hverdag for kreftrammede er vi utrolig takknemlig for. I dag fortjener de frivillige en takk, enten det er frivillige hos oss i kreftforeningen eller en annen organisasjon.

Takk for innsatsen dere gjør for andre.

Brage Larsen Sollund

Distriktssjef i Kreftforeningen