– Havvind, en trussel mot fiskeriene?

– Er det bare mangel på forståelse hos de styrende partier i Norge?

Illustrasjonsbilde  Foto: Øyvinf Gravås / Equinor

Meninger

Med begrepet «de styrende partier» mener jeg ikke den sittende regjering. Det er  snakk om litt til. For litt siden opplevde vi at det ble trumfet igjennom et vedtak i en høring i Hammerfest kommunestyre som as velkommen til havvind på Råsa, et svært viktig fiskefelt for alle fiskere i landet. Vi har hørt om konfliktene havvind skaper på Tampen –  og Nordsjøen synes å bli det neste området man ønsker å plassere kjempestore havvind møller, uten hensyn til at det skaper konflikt med fiskerinæringen.

Råsa-området er blitt åpnet for havvindinstallasjoner, etter et sterkt ønske fra Hammerfest kommune og Hammerfest Arbeiderparti, og vi hørte i dag morges Espen Barth Eide sentralt fra Arbeiderpartiet, uttrykte på NRK TV at det gikk alt for seint med utbygging av havvind. Sentrale myndigheter har foreslått områder både på land og til havs, for vindmøller, og det kan se ut som motstanden eller kunnskapen om konflikten dette skaper på fiskefeltene, som jo også er mest attraktivt også for plassering av vindmøller, er absolutt minst.

Derfor bør organisasjonene innenfor alle typer fiskeri kjenne sin besøkelsestid. Man må selv ta styringen, og utrede og kartlegge de områder hvor konfliktene kan bli skapt med havvindmøller, tegne det inn på kartet, og gjøre dette kjent både for OED og Fiskeridep.  Slik kan man allerede nå sørge for at nåværende og kommende ministre vet hvilke områder de bør holde seg unna med slike installasjoner, for selv om vi selv egentlig har nok elektrisk kraft fra vannkraft, og kunne hatt et stort overskudd hvis kraftverkene ble oppgradert, så er hungeren spesielt i Europa etter såkalt «grønn energi» sterkt voksende.

Vi behøver ikke skifte ut våre kraftverk, de går på vann alene. Men i Europa går de på kull, og det er kanskje tusenvis av disse. Fiskeriorganisasjonene bør kjenne sin besøkelsestid, slik at ikke enda flere gode fiskefelt, slik som Råsa blir kledd med havvindmøller som vil fortrenge fiskerne fra de felt de og deres foreldregenerasjoner har levd av i hundrevis av år.

At sentrale, mer eller mindre profesjonelle politikere, som Barth Eide, og fiskeriministeren fra Frp, ikke forstår skadepotensialet man her ser et omriss av, er forståelig. Ingen av dem har vel særlig greie på fiskeri, bortsett fra det noen rådgivere forer dem med. For å si det på nordnorsk, «ingen av dem har nån gang pessa i saltvann».

Ole Martin Rønning

Høyrepolitiker og

næringsdrivende i Hammerfest