– Hvorfor skal det lages et glansbilde av virkeligheten?

– Legg tilside all politisk prestisje, anmoder Jan Eggesvik i dette innlegget om flyambulansen.

Jan Eggesvik, her på plass i Kjøllefjord.  Foto: Privat

Meninger

NRK hadde 26/11-19 en reportasje om ambulanseflyberedskapen i Finnmark og det var intervju med både ordførere Rune Rafaelsen fra Kirkenes og Monica Nielsen fra Alta som fortsatt har bekymringer på tross av nylig innførte krisetiltak.

Beredskapsavvikene har vært mange også siste måneder og dette gjelder spesielt Alta-flyene og Kirkenes-flyet. Det har vært store forsinkelser for pasienter fra kystkommunene og for pasienter fra Alta. Viktige overflytningsoppdrag mellom Kirkenes sykehus og UNN har også blitt rammet.

Fødestua i Alta har klart å yte sikker og trygg fødselsomsorg gjennom mange år. Men driften har vært helt avhengig av muligheten for umiddelbar ambulanseflytransport ved økt risiko. Men etter overtakelse av ny operatør har det nå blitt hendelse der fly ikke har vært tilgjengelig ved en fødsel som skulle foregå på sykehus etter de fastlagte retningslinjene. For å unngå transportfødsel fødte pasienten på fødestua og det gikk bra. Men beredsskapsavviket må klassifiseres som alvorlig.

Ved gjennomgang av avviksrapporter for aktuell dato fremkommer at Altafly nr. 1 hadde beredskapsavbrudd 9 1/2 time fra kl.11.30 denne dagen og Altafly nr. 2 hadde beredskapsavbrudd 2 1/2 ime fra kl. 09. Dette flyet benyttes som back up til alle ambulanseflybaser inkludert Brønnøysundbasen som også hadde beredskapsavbrudd denne dagen. Kirkenesflyet hadde beredskapsavbrudd 2 timer fra kl.08. Dette var årsaken til at fly ikke var tilgjengelig og ikke en tilfeldig samtidighetskonflikt mellom oppdrag.

Luftambulansesjef Øyvind Juell uttaler i et intervju med NRK 26/11-19 at nå går alt bra. Alle fly er på plass og det er bare små beredskapsforstyrrelser. Han bygger denne uttalelsen på statistikk for 1 - en dag. Det er 24/11-19 da alle Finnmarksflyene var på plass som de skal hele døgnet. Juell unnlater å fortelle om statistikken for hele november som kommer ut med en tilgjengelighetsprosent på 80-85% etter "gammel" utregning. (minstekrav 95%).  I ny kontrakt skal hvert fly ha et maksimalt fravær på 12 timer for besetning og hviletidsbestemmelser som har vært anført som hyppigste grunn for at flyene har vært utmeldt. Grensen på 12 timers maksimal utmelding pr. måned for teknisk utmelding er også brutt.

Beredsskapsavvik for ambulanseflyene i Finnmark for perioden 1/11 - 25/11-19:     

Kirkenesflyet: 86 timer    

Alta 1: 64 timer      

Alta 2: 42 timer  

Markerte og alvorlige kontraktsbrudd for alle Finnmarksflyene.

Vi kan alle håpe på at 1 helikopter på 24 timers beredskap vil gi betydelig bedring for de viktigste akutte tilfellene i Øst-Finnmark.  Men Alta, Hasvik etc, er avhengig av full beredskap for ambulansefly med fly som også kan lande på kortbane, slik som på Hammerfest lufthavn. Ellers må akutt syke Alta-pasienter innlegges i Kirkenes eller Tromsø med lengre transporttid. Situasjonen i dag er også alvorlig for alle viktige overføringsoppdrag mellom sykehusene og for tilbakeføringsoppdragene som skal frigjøre plass til nye pasienter.

Høie lovet at det svenske ekstraflyet som Babcock meldte om 7/11-19 skulle være et kortbanefly. Dette er ikke korrekt. Flyet kunne ikke lande på kortbane og er derfor ingen full tilleggsressurs for primæroppdrag fra kortbane. Flyet skulle ha 12 timers beredskap, men det flys til Sverige hver fredag kl.15 og tilbake til Alta kl. 11.30 mandag. Dette er da et firedagers dagfly som jo kommer godt med, men hvorfor skal Høie og Juell alltid lage et glansbilder av virkeligheten?

Det svekker tilliten i en slik grad at befolkningen nå er usikre på alle opplysninger som gis til offentligheten. Så tror vi dem på at Babcock jobber hardt for å ordne alle ting, men her må det en periode med stabil drift over tid før tilliten kan gjenopprettes. Med 1 dags regularitet uttales at dette går bra og i bakgrunnen forstår vi at Høie bare skal opprettholde ekstratiltakene i kort tid slik at eksempelvis Øst-Finnmark trues med at helikopteret skal fjernes 1/1-2020.

Hvorfor tillater de andre i regjeringen dette uverdige spillet med Finnmark og den skjøre beredskapen. Hvor er Venstre, FrP, Krf. Sitter dere bare stille i båten og stoler på Høie i menneskeverdets navn? Finnmark trenger nå en lang periode med ro og trygghet. Ekstratiltakene må bli permanente inntil de ansvarlige får gjenopprettet tillit til tjenesten. I Nytt på Nytt fikk dyktige humorister boltre seg i vår alvorlige sak. En gjenganger ble at statsråd Høie i enhver sammenheng har uttalt samme strofe: "Alle pasienter har fått hjelp. Beredskapen er bedre enn noensinne." Dette gjelder kanskje i Høies papirer, men virkeligheten har vært en helt annen.

I Kjøllefjord hadde vi en hendelse der et barn med mistenkt hjerneblødning ventet i 3 1/2 time på fly. Det gikk bra og derved sier du at hun fikk god nok hjelp. Du ser helt bort fra beredskapstiden.

Som helseminister må du ha en klar forståelse for hva et beredskapsnett er. Vi som leger vurderer hele tiden sannsynligheter på våre legevakter. Vi vet at vi ikke skal overforbruke ressurser, vi vet at de alvorligste tilstander og dødsfall heldigvis er sjeldne. Når vi bestiller et akuttfly, så haster det. Du kan ikke overprøve våre vurderinger i et håpløst prøveprosjekt der du kan utprøve hvor lenge det går før en skikkelig alvorlig hendelse blir virkelighet. Legg til side all politisk prestisje og kom befolkningen og oss leger i møte slik at vi får kontroll på denne situasjonen.

Jan Eggesvik

Spes. allmennmedisin/

rådgiver Gamvik

Lebesby kommuner