– Kysten er en del av løsningen

– Skjevhetene øker, skriver Steinar Karlstrøm.

Steinar Karlstrøm er bekymret for manglede tiltak langs kysten.  Foto: Arkiv

Meninger

Halvveis i planperioden til Nasjonal transportplan burde bevilgningene til kystformål vært på minst 50 %. Men regjeringa leverer kun 33 % av vedtatte investeringer til kystformål. Her inngår bevilgning til fiskerihavner, gods til sjø, kystkultur og farleder. Mange gode tiltak står på vent. Gamvik, Kjøllefjord, Sørvær og Alta havn har utvidelsesplaner som er helt avhengig av penger for å kunne realiseres. Men regjeringens budsjett for neste år betyr i stedet 100 millioner kroner mindre.

Hvor blir pengene av? Det satses historisk store summer på samferdsel, mens pengene til våre havner reduseres. Bompengeforliket har spist 1,7 milliard av budsjettet og ført til mer bruk av penger på veier i bynære strøk. Jernbane er blitt synonymt med bærekraft og får en stor del av budsjettene. Vel og bra dette, men skjevheten øker og kysten og Nord-Norge sviktes nok en gang av en høyrestyrt regjering.

Manglende satsing på havner gir mindre gods fra sjø til vei. Arbeiderpartiet er tydelig på at sjøtransport har lave infrastrukturkostnader, mindre arealkrav, kø, støy og færre ulykker enn andre transportformer. Felles mål om å kutte klimaforlig utslipp blir bortimot uoppnåelig. CO2-avgiften økes, mens andre drivstoffavgifter reduseres. Dette gir liten virkning.

Arbeiderpartiet gir mer penger til Kystverket og fylkeskommunene for å sikre tilskudd til fiskerihavner, økt investeringer i havneanlegg og overføring av gods fra vei til sjø.

Steinar Karlstrøm

Vararepresentant

til Stortinget

Transportkomiteen