Sykehusene i Finnmark - til beste for pasientene, eller?

– Når de ikke får trygghet i hverdagen så flytter folk. Det er derfor interessant at Alta har økning i folketallet, mens byen med lokalsykehuset har nedgang i folketallet, skriver Irene Ojala i Pasientfokus.

Slik vil Nye Hammerfest sykehus se ut dersom styret i Finnmarkssykehuset og Helse Nord sier ja til forprosjektet. Byggestart 2020, ferdigstilt innen 2025.  Foto: Link arkitektur

Meninger

Torsdag ble det kjent at det blir stadig færre mennesker i Nord-Norge. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at Finnmark hadde en nedgang på 325 innbyggere. Tall fra 3. kvartal, viser at Alta var en av tre kommuner i Finnmark med befolkningsvekst, + 118. Det bor i dag 20783 mennesker i Alta. Hammerfest var en av byene med nedgang i innbyggertallet - 44 innbyggere totalt 10481. I følge ferske tall bor det altså 10 302 flere mennesker i Alta enn det bor i Hammerfest. Til tross for tallenes klare tale må vi regne med at Helse Nord vil stemme for å bygge sykehuset for Vest-Finnmark i Hammerfest.

Jeg kjenner flere i Finnmark som har valgt å flytte fra fylket fordi de er urolig for det dårlige sykehustilbudet. Det nytter altså ikke om helseministeren mener at sykehustilbudet i Finnmark er godt. Helseministeren har kort vei til lege og sykehus. Det handler om hva innbyggere mener – det er finnmarkinger som skal føle seg trygg – og når de ikke får trygghet i hverdagen så flytter folk. Det er derfor interessant at Alta har økning i folketallet, mens byen med lokalsykehuset har nedgang i folketallet.


Legger fram sjokktall for Høie når han besøker Alta

Ambulanseflyene i Alta og Kirkenes med 120 timer beredskapsmessig avvik i første halvdel av november.


Et blikk på Kirkenes Sykehus.

Kirkenes sykehus er lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark som omfatter kommunene Lebesby, Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø, Vardø, Tana, Berlevåg, Båtsfjord og Gamvik. Pasientgrunnlaget for Kirkenes sykehus er, i følge ferske tall fra SSB, på 23 482 mennesker. De siste dagers medieoppslag har synliggjort hvordan Kirkenes sykehus har store utfordringer. Det gjelder ikke minst dårlig sengekapasietet som er på 54 sengeposter fordelt på 43 heldøgns plasser pluss 11 sengeposter på ukedagene mandag – fredag.


Helse Nord-direktør sier nei til UNN-styring: Tror ikke på Alta-pasientene

Styret i Helse Nord anbefales å si nei til at UNN skal styre lokalsykehusene i Finnmark.


Noen tall fra Hammerfest Sykehus.

Hammerfest Sykehus er lokalsykehus for Kautokeino/ Guovdageaidnu, Alta, loppa, Hasvik, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger og Karasjok. Pasientgrunnlaget for Nye Hammerfest sykehus er til sammen 48 071. Men ser vi geografisk på det så er Hammerfest utilgjengelig for store deler av pasientgrunnlaget i dager med dårlig vær. I Alta-regionen, Alta, Kautokeino og Loppa, bor det 24 589 mennesker. Regner vi med kommunene Kvænangen, Skjervøy og Nordreisa blir pasientgrunnlaget som naturlig faller inn under Alta 33 566. Ved stengte veier på kysten kan Porsanger og Karasjok bruke Alta, hvis de ikke sendes direkte til UNN. Ved bruk av Alta vil pasientgrunnlaget i Alta i perioder være på 38 179 pasienter.

Kirkenes sykehus har altså et pasientgrunnlag på 27 469 ( tall fra Statistisk sentralbyrå) men kun 54 sengeposter ukedagene. Hammerfest har et naturlig pasientgrunnlag, nord for Sennalandet, på 23 482 mennesker, men har allikevel planlagt et sykehus med en sengekapasitet på 89 senger. Mens Alta som har 33 566 (38179 stengt vei) kun har 20 senger.

Du ser tallene, ikke sant? Du ser at Kirkenes er nedprioritert med 35 færre sengeplasser enn Hammerfest, men med 4 000 flere potensielle pasienter. Tallene viser også at Hammerfest er avhengig av pasientene fra Alta for å få fylt opp sengekapasiteten som er planlagt.


Enstemmig kommunestyre:

Krever at Høie ser bort fra Helse-Nord-konklusjon

– Styrken er at kommunestyret står samlet for både få en ny struktur og sikre at regjeringen følger opp eget vedtak om vesentlig styrking av helsetilbudet i Alta.


Hvorfor er det slik at Hammerfest prioriteres? Hvorfor er det slik at Hammerfest vernes? Hvordan er det mulig å planlegge et sykehusbygg i Hammerfest når økonomien i Finnmarkssykehuset er katastrofal? Hvordan var det mulig å planlegge et katastrofalt sykehusbygg i Kirkenes? Hvordan er det mulig å presse gjennom en bygging av nytt sykehus i Hammerfest uten at det gjennomføres en ny total uavhengig konsekvensutredning av sykehusstrukturen i hele Finnmark sett under ett – en utredning som:

1. Tar hensyn til det beste for pasienter

2. Tar hensyn til det beste for dyktige fagfolk som har som oppdrag å utvikle et tillitsbaserte sykehustjenester for pasientenes beste.

3. Ivaretar fagfolks mulighet til å ha et vanlig familieliv med jobb og fritidsaktiviteter til hele familien, ektefeller og deres barn. Det vil skape bolyst for fagfolk.

4. Svarer på om en direktørstyrt ledelse i helseforetakene i nord kan reduseres.

5. Ser på hvilken samfunnsmodell som tar klimahensyn slik norske myndigheter har forpliktet seg til ved ulike klimaavtaler. Avtaler som Finnmark fylkeskommune har varslet skal følges.


Sykehusene i Finnmark må skal bygges til beste for pasientene. Et sykehus skal ikke være et middel for å opprettholde bosetningen i Hammerfest.

Det skal kloke politikere til for å gjennomføre en god politikk til beste for velgere og samfunnet for øvrig. La oss håpe at ordfører Rune Rafaelsen (AP, Kirkenes) og ordfører Monica Nielsen (AP, Alta) tar ansvar og er modige på vegne av pasienter i Finnmark. La oss håpe at deres klokskap gjør at de faktisk sier opp avtalen med Finnmarkssykehuset. Når det er gjort må det forhandles – slik at samtlige pasienter og sykehusansatte i HELE Finnmark blir ivaretatt. De har ingen alternativ!

Irene Ojala

Pasientfokus