Lønnsfesten for politikerne i Alta kommune

– I Frp har vi hele tiden tatt ansvar for god økonomistyring i kommunen, skriver Bengt Rune Strifeldt.

Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (Frp).   Foto: Arne Hauge

Meninger

Det er sjelden at jeg tar et oppgjør med journalister, men dette var en merkelig reportasje fra Mediehuset Altaposten og Jarle Mjøen. I mandagens reportasje kan det virker som Mjøen leter etter argumenter for å forsvare lønnsfesten til ordførerpartiene i Alta.


Tidenes lønnsfest for politikerne sier Frp, men foreslo høyere lønn for sine egne politikere

Lønnsfest sier Frp og opposisjonen, men møtes med at de i 2015 på vei inn i ordførerkontoret ville sende politikerlønningene til nye høyder.


Det er lønnsfest for politikere i Alta kommune når politisk godtgjørelse økes med 1,5 millioner kroner, hvor om lag halvparten av økningen går til fire personer i politisk ledelse, og dette ble vedtatt uten noen form for kritisk journalistikk fra media.

Alta kommune har i dag store økonomiske utfordringer og står ovenfor store kutt. En situasjon som har forverret seg de siste fire årene, da er det nødvendig å foreta kutt for å få økonomien i balanse. Samme dag som politisk ledelse bevilger seg store lønnsøkninger har Altaposten en artikkel om at driftsavdelingen risikerer kutt av 10-12 stillinger og nedsnødde veier.


Ansatte kan bli sagt opp:

Frykter kutt og nedsnødde veier

Driftsavdelingen risikerer kutt av 10-12 stillinger.Fem skoler skal vekk, internt på rådhuset finnes en «dødsliste»

Rådmannen spår at fem skoler må stenge dørene.


Om man ønsker å ha legitimitet for slike kutt så blir det helt feil vei signal å øke frikjøpene til politikerne på denne måten.

Hva ordførere i tidligere perioder har hatt i godtgjørelser vil ikke ha innvirkning på dagens økonomiske situasjon, det er også direkte feil slik det fremkommer i artikkelen at den blå-grønn samarbeidskonstellasjonen foreslo å øke den politiske godtgjørelsen.

I perioden 2011-2015 gjorde FrP i lag med samarbeidspartiene flere grep som sparte Alta-samfunnet og innbyggerne for flere millioner kroner årlig.

• Et av de første grepene som ble gjort var å fjerne den lukrative og gullkantede pensjonsordningen politikerne i Alta hadde og i dag har politikerne samme pensjonsordning som vanlige ansatte i kommunen.

• Et annet grep som ble gjort var at ordførerlønna ble frikoplet fra rådmannslønnen og dette medførte at daværende ordfører Laila Davidsen i utgangen av perioden hadde en godtgjørelse på kr. 865 100,-. Til sammenligning vil ordfører Monica Nilsen nå ha en godtgjørelse på kr. 987 997,-. Altså kr. 122 897,- i økning til ordfører siden 2015.

Den enorme lønnsøkningen til politisk ledelse i 2019 blir nedtonet og bortforklart med å fortelle ei uriktig historie fra 2015. Problemet er bare at denne historien fra 2015 baserer seg på en politisk organisering som aldri ble foreslått i kommunestyret, ble heller ikke votert over og følgelig aldri vedtatt. Årsaken til at denne modellen ble vurdert av den blå-grønne konstellasjonen var fordi sosialistisk side hadde dette som grunnlag for sin opprinnelige organisering, men vi anså denne for å være en altfor kostbar politisk organisering.

Rådmannen peker på at bruken av pengene må gjøres smartere og mer fornuftig, slik at velferdstilbudet til innbyggerne kan opprettholdes. Da er det viktig at vi som politikere også tar det økonomiske ansvaret og ikke øker politikerlønningene i en tid hvor tjenestetilbudet til innbyggerne står ovenfor store kutt.


– Politikerne fortjener hver eneste krone de får

Frp-topp hyllet sine politiske kolleger og tok et durabelig oppgjør med politikerforakten.


For Fremskrittspartiet har vi hele tiden tatt ansvar for god økonomistyring i kommunen, og derfor foreslo vi også i desember 2015 å fryse alle politiske godtgjørelser ut valgperioden, og dette ble også vedtatt i kommunestyret.

Når de med makta ikke viser måtehold i en situasjon hvor vi opplever oppslag i media om at veiene kan snø igjen, fordi vi ikke har penger til å brøyte, blir det uforståelig for folk flest.

Bengt Rune Strifeldt

Alta FrP