– Feil og mangler utbedres

– Jeg er godt kjent med utfordringene, skriver Eva Håheim Pedersen.

Eva Håheim Pedersen.  Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Meninger

Mediene i Finnmark har de siste dagene hatt flere oppslag om situasjonen ved Kirkenes sykehus. Her blir det blant annet hevdet at ledelsen og jeg som direktør i Finnmarkssykehuset ikke er opptatt av situasjonen ved sykehuset. Dette er en beskrivelse jeg ikke kjenner meg igjen i.

Det er en kjent sak at vi har hatt utfordringer med det nye sykehusbygget, og jeg har forståelse for at det blir frustrasjon over ting som ikke fungerer. Men det er feil å slå fast at det ikke gjøres noe. Det må ikke være tvil om at Kirkenes sykehus og utfordringene her er viktig for meg som direktør, og at vi har fokus på situasjonen ved det nye sykehuset.

Målet mitt er soleklart: Alle feil og mangler skal utbedres og belastningen skal ned. Dette handler både om arbeidsmiljø, arbeidsforhold og ikke minst tilbudet vi gir til pasientene våre.

I et intervju i NRK Finnmark torsdag morgen lister avdelingsoverlege Oddvar Kvalsvik opp tre punkter som han mener må gjøres noe med raskt:

1. Mangelfull ferdigstilling av bygget: Dette arbeider vi kontinuerlig med. En liste med nærmere 1.000 små og større tiltak, er nå redusert til om lag 50. Arbeidsplanen vår tar sikte på å være ferdig med de siste punktene ved utgangen av dette året.

2. For høyt belegg: Vi arbeider med løsninger som vil få ned belegget fra 2020.

3. Bemanning: Når det gjelder akuttavdeling/intensivavdeling er den dimensjonert i forhold til Nivå 1 (Hammerfest er Nivå 2, UNN er Nivå 3).

Inndelingen av nivå ble bestemt av Helse Nord i 2008, og det må vi forholde oss til. Geografiske avstander gjør imidlertid at det har vært hensiktsmessig at sykehuset kan gi pasienter respiratorbehandling lengre enn nivået tilsier. Vi må også forholde oss til budsjettene vi blir tildelt. Slik er det ved alle sykehus.

Jeg har god dialog med ledelsen ved sykehuset, men som direktør er det først og fremst klinikksjef og ledergruppa på klinikken jeg må forholde meg til. Jeg er godt kjent med utfordringene som har vært- og er ved Kirkenes sykehus, og det vurderes ulike tiltak som kan bedre situasjonen