– Mister muligheten til å ta design og håndverk

– Skuffende nedprioritering, skriver Trine Noodt

Trine Noodt (V).  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Mange elever i Finnmark og Troms mister nå muligheten til å ta design og håndverk på videregående skole – et viktigkulturbærende og fremtidsrettet fag. Faget kuttes helt ut ved 5 videregående skoler, og er en klar nedprioritering av et fagområde de aller fleste ikke kan tenke seg å være foruten når det kommer til alt av visuell kommunikasjon, kunst- og kulturtradisjoner og kulturarv. Hvor blir det av visjonene om 500 kulturarbeidsplasser i Finnmark? Hvor blir det av visjonene om at elevene skal få ta i bruk sine talenter, og få en yrkeskarriere som matcher det de er gode på innenfor kreative fag?

Flere elever går gjennom 10-årig grunnskole med et uforløst potensial, med talenter som blir liggende i dvale fordi den offentlige skole i all hovedsak fokuserer på teoretiske fag, somelevenes «kvalifikasjoner» måles etter. Den videregående skole gir mulighet for en læringsarena der elevene, og særlig de praktiske og de kreative elevene, endelig får velge sinefagområder ut i fra interesse og talent. For mange av disseelevene er dette endelig en mulighet til å utvikle sine evner og virkelig trives på skolen. Men hva gjør vi? Sender alle til Tromsø, Bardufoss eller Kautokeino.

Lykken er selvsagt at disse skolestedene enda har faget, men det er unødvendig å skrenke inn elevenes mulighet i resten av fylket til å komme igang med en karriere innenfor de kreative, visuelle og kulturbærende fagene, uten å måtte flytte hjemmefra. Kreativitet og mot til å prøve nye veier uten fasitsvar, visuell kommunikasjon i alle former. Dette er kompetanse som blir mer og mer viktig. Vår kulturarv og våre håndverkstradisjoner en del av det å forstå oss selv og vår historie. Kunst og kultur gjør oss istand til å uttrykke følelserog mellommenneskelige forhold, eller bare rett og slett å materialisere «stygt og pent».

Jeg er skuffet over at design og håndverk ikke blir å finne som søkbart fag ved 5 skoler i Troms og Finnmark. Jeg håper mange protesterer, og at vi skal greie å få klassene tilbake igjen. Vi har en jobb å gjøre for å løfte interessen og forståelsen for betydningen av design og håndverksfagene, og for å rekruttere flere elever til de kreative fagene- Dette gjelder ikke bare innenfor design og håndverk, men også dans, musikk, teater mm.

En satsing på utdanning innen kreative yrker er fremtidsrettetog riktig, men elevene må også bli gitt en reell mulighet. Vi som skoleeier (og samfunn) må applaudere de som våger å gå litt utenfor «boksen» og by på seg selv!

Trine Noodt

Fylkestingsrepresentant for Venstre

Troms og Finnmark