– Må få den samme tryggheten

– Fravikes malen må reindriftsfamiliene få informasjon.

Illustrasjonsbilde  Foto: Freddy L. Larsen

Meninger

400 reindriftsutøvere har ventet forgjeves på rovvilterstatning i lang tid. Det betyr at mange familier møter forpliktelser og julehøytid med tom konto, noe de fleste lønnsmottakere kan leve seg inn i.

Som alle andre er reindriftsfamiliene avhengige av trygghet og forutsigbarhet når det gjelder avlønning, simpelthen fordi alle er smertelig klar over hvilke forpliktelser som skal oppfylles i forhold til beskatning og betjening av lån. Det kravet eller trekket kommer hver eneste måned, uavhengig av årsak eller forklaring. 

Da er det ekstremt viktig at reindriftsfamilier møter den samme tryggheten og forståelsen fra offentlige myndigheter, som bør være ekstremt opptatt av at disse rutinene følges, samtidig som man er påpasselig med å informere hvis det oppstår avvik fra det som er malen. Vi har forståelse for at erstatningsordningen krever oppfølging og kontroll – og det kan naturligvis oppstå ekstraordinære situasjoner.

Samtidig er erstatningsordningen vel kjent og innarbeidet, slik at det må legges inn en buffer for eventuelle forsinkelser fra de som forvalter ordningen. Å være to-tre måneder på etterskudd får store konsekvenser for mange. I dagens samfunn kan man heller ikke forvente at folk henter en løsning fra luften. Den moderne verden er heller ikke like tilpasset tradisjon og kultur som før, som for eksempel at mange reindriftsfamilier har vært flinke til å opprettholde selvhøsting og alternativer til en moderne forbrukersamfunn.

Når man ønsker alle inn i den samme «folden», krever det også at man følger opp. Når reindrifta møter knallharde krav til dokumentasjon og tilpasning av reintall, må det også være forståelse for at den samme moderne forutsigbarheten vises andre veien.  

Vi tror det er viktig at de tre forskjellige instansene som er involvert, bestreber seg på sømløse rutiner seg imellom, slik at ikke sårbare familier blir unødvendig rammet. I mange viktige primærnæringer vil offentlige tilskudd og ordninger være en del av syklusen for inntektsstrømmer – og da blir det ekstraordinært viktig at rutinene følges. Hvis ikke, er det nødvendig å se på systemet.

Møtet med byråkratiet kan i slike sammenhenger bli en stor belastning, kanskje også på grunn av digitaliseringen der mange føler seg fremmedgjort. Det er ikke like lett å få den service og informasjon man er vant til. Da er det viktig at reindrifta har representanter, for eksempel i NRL, som kan være en forlenget arm inn i systemet, som har førstehåndskunnskap om prosessene og som kan bistå med tett og god informasjon. Det kan hjelpe flere hundre reindriftsutøvere,  eksempelvis i dialogen med banken som kan bidra med utsettelser og tilpasninger når krisen oppstår.