– Budsjettene må økes dersom man fortsatt vil ha dagens skolestruktur

– En foreslått budsjettøkning fra Rådmannen på 150 000 kroner til driftsbudsjett i både skole og barnehage er langt fra nok, skriver leder Anette Berger i Utdanningsforbundet Alta.

FORNØYD MED TILTAKENE: Leder i Utdanningsforbundet i Alta, Anette Berger, er fornøyd med tiltakene som er gjort for å sikre barna en god overgang fra barnehage til skole.  Foto: Astrid Krogh

Meninger

Alta kommune står i en svært krevende prosess hvor kommunen må omstille for nesten 100 millioner kroner de neste årene. Det betyr at alle tjenesteområdene påvirkes av store endringer og kutt. De ansatte har vært endringsvillige og løsningsorienterte hele veien og må stadig forholde seg til nye kutt og innsparinger. Det er da svært betenkelig at politikerne, som har vedtatt disse omstillingene, bevilger seg selv 1,5 millioner kroner mer til egne frikjøp. De burde i stedet ta sin del av ansvaret og ta del i kuttene.

Som Utdanningsforbundet påpekte før første kommunestyremøte må budsjettene økes dersom man fortsatt ønsker dagens skolestruktur. Det driftes på et minimum og dette kan ikke fortsette. En foreslått budsjettøkning fra Rådmannen på 150 000 kroner til driftsbudsjett i både skole og barnehage er langt fra nok. Kommunen har i tillegg årlig kuttet ned på antall lærerstillinger, og tilbudet til elevene har blitt gradvis svekket. Politikerne må derfor ta ansvar og sørge for et budsjett som gjør det mulig å drive kommunens skoler og barnehager på en forsvarlig og pedagogisk måte.

Anette Berger

Leder Utdanningsforbundet Alta