– Er det bedre fødselsomsorg å sende fødende 14-28 mil?

– Dess større by, dess flere gravide, skriver Trine Noodt.

Trine Noodt (V) reagerer på utspillet til Olav Gunnar Ballo.  Foto: Tom Skoglund

Meninger

Selvsagt ville det vært til fordel for de fleste fødende i Vest Finmark og Nord-Troms om det hadde vært en fødeavdeling i Alta.


Frykt som politisk våpen

– I tillegg til at Alta har egen fødestue, har kommunen, som den eneste i fylket, to ambulansefly stasjonert ved en egen ambulanseflybase i kommunen, skriver Olav Gunnar Ballo.

 

Skaper vi politisk frykt, Ballo?

– Politisk jobbes det dag ut og dag inn for at våre innbyggere skal ha det beste helsetilbudet i kommunen vår. Dette burde ikke komme som noen overraskelse på Ballo, skriver Kristin Jensen.

 

Det er i Alta-regionen de fleste fødende befinner seg – dette er gjentatt til det kjedsommelige, men ikke mange nok ganger tydeligvis. Det er ikke «å klage» å ønske en fødeavdeling til Alta – det er å ta hensynet til de fødende på alvor.

Hvorfor er det bedre fødselsomsorg å sende flesteparten av de fødende 14-28 mil vekk hjemmefra for å føde?

Det har jeg enda tilgode å høre Olav Gunnar Ballo forklare – den fremste kritiker av kvinners ønske om å få føde i Alta. Like sikker som at fødende ikke kommer seg til Hammerfest og fødeavdelinga i tide, er det at Ballo jevnlig rykker ut med beskyldinger om syting og klaging mot de som tar til ordet for en annen organisering av fødetilbudet enn vi har idag.

Ballo synes kanskje det er naturlig å sammenligne fødetilbudet i Alta, en by med 22.000 innbyggere, med distriktskommuner med 1000 innbyggere. Jeg synes med respekt å melde ikke det.

Dess større by, jo flere gravide som har behov for et sted å føde. Dess flere fødende, dess flere som må til en fødeavdeling for å føde. Antall fødsler ved fødestua i Alta er alarmerende lave – og det kommer ikke bare av at det totalt er færre fødsler. Det hjelper jo ikke på situasjonen at kriteriene for å få føde på en fødestue er skjerpet inn.

Vårt krav handler om kvinners mulighet til å få føde i nærheten av hjemmet og familien sin – og at det vil være bedre fødselsomsorg å ha en fødeavdeling i Alta, slik at de fleste kan få gjøre nettopp det. Vår kritikk går på at beredskapen Ballo så lett sjonglere med er her, at det bare er å knipse med en finger så har en et fly klart til avgang – slik er det ikke, alt for mange ganger er det ikke et ambulansefly der!

Hendelsen forrige uke, der luftambulansen ikke var å få tak i, er ikke enestående. Det gjelder både for fødende og for andre akutte hendelser. Det er kun en løsning: det må bygges et sykehus med akutt-og fødeavdeling i Alta.

Trine Noodt

Gruppeleder

Alta Venstre