Ikke fornøyd med 90 prosent beredskap

– Ifølge Helse Nord får pasientene den hjelpen de skal ha. Men en beredskap på 90 prosent er likevel ikke godt nok. Derfor er det satt inn en rekke tiltak for å sikre en bedre beredskap fremover, skriver helseminister Bent Høie (H)

Luftambulanse-debatten går videre. I dag svarer Bent Høie på utfordringen fra Ingvild Kjerkol.  Foto: Illustrasjonsbilde

Meninger

I august og september var beredskapen for ambulansefly på litt i overkant av 90 prosent. Dette ble blant annet forklart med en teknisk feil som førte til 30 døgn med utmeldinger. Feilen er nå utbedret og under kontroll på alle fly. Likevel har ikke beredskapen blitt bedre i oktober, med et beredskapsnivå på 90,65 prosent.

Ifølge Helse Nord får pasientene den hjelpen de skal ha. Men en beredskap på 90 prosent er likevel ikke godt nok. Derfor er det satt inn en rekke tiltak for å sikre en bedre beredskap fremover.

Babcock har fra og med 11. november satt inn et ekstra fly og mannskap fra Sverige. Flyet er sertifisert for kortbaneoperasjoner og skal i størst mulig grad bemannes med piloter som kan fly kortbane. Det skal stå i Alta og være et tillegg til den øvrige beredskapen, og skal raskt kunne flyttes til andre baser ved behov. Flyet blir i Norge til operatøren Babcock klarer å levere normal beredskap med sine norske fly. I tillegg til dette stiller Forsvaret med et ekstra helikopter lokalisert til Øst-Finnmark. Dette er tiltak som skal bidra til et betydelig høyere beredskapsnivå fremover.

Parallelt med dette har det også blitt gjort andre viktige grep. Den store utfordringen de siste ukene har vært tilgang på piloter for å fylle vaktplaner og dekke opp for sykefravær. Det har manglet til sammen syv piloter på basene i Kirkenes, Alta og Brønnøysund, mens det samtidig har vært syv piloter for mange på Gardermoen.

Luftambulansetjenestens Flygerforening (LTF) og Babcock kom 8. november til enighet om en fireårig avtale som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for selskapets piloter. Avtalen skal nå ut på en uravstemning blant medlemmene i LTF. Enigheten innebærer at de syv pilotene på Gardermoen som etter overtakelsen 1. juli ikke har hatt faste oppdrag, vil kunne begynne å fly pasienter. Både LTF og Babcock mener at denne avtalen, som vil gjelde til våren 2024, kommer til å styrke beredskapen.

Bent Høie (H)
Helseminister