– Ny politisk ledelse, ryker nyskolen?

– Vi må gjøre noe med barnehagestrukturen, skriver Johan Vasara.

Johan Vasara utfordrer den nye ledelsen i forhold til ny skole. 

Meninger

Kautokeino kommune vedtok i juni 2019 å starte forprosjektering av ny skole i Kautokeino sentrum til en estimert investeringskostnad på 249 millioner kroner. For å klare dette, vedtok vi samtidig å endre barnehagestrukturen med en beregnet driftsbesparelse på 9 millioner kroner i året. Nå har vi fått ny politisk ledelse i kommunen, der barnehagestrukturen var det første de proklamerte som vraket. Dermed ryker håpet om ny skole.

Ja, jeg vet det er tidlig av enhver opposisjon å igangsette en stor politisk diskusjon i retning av en forholdsvis ny ordfører og fersk posisjon i kommunen. Det er rett og rimelig at nye koster må kunne få litt tid til å sette seg inn i det store sakskomplekset det å drifte en kommune faktisk innebærer. Når vi likevel gjør det nå, er det med visshet i at dette ikke er noen ny sak, ei heller for den nye politiske ledelsen. Vi har utredet ny skole i 3 år, og etter grundige diskusjoner i kommunestyret landet på et vedtak om å forprosjektere ny skole for våre lærere og elever, et vedtak som nå vakler i det uvisse. Om drøye 4 uker venter det berømmelige desembermøtet i kommunen, der budsjett og økonomiplan for den neste fireårsperioden skal vedtas. Debatten må med andre ord tas nå, enten man er fersk eller i styringen.

Faktum i saken er at Kautokeino har en grunnskole oppført ved tiåret 1950-60, og som nå nærmer seg 60 år. I tillegg til å bære preg av forfallenhet og til stadighet være under berettiget kritikk fra bla. en egen foreldregruppe for ny grunnskole, har vi et sterkt behov for et skolebygg som teknisk sett svarer til ny pedagogikk, nye læringsmetoder og ikke minst digital infrastruktur. Dette samt de invensteringsmessige kostnadene har vi i perioden 2016-2019 grundig utredet gjennom konsulentselskapet WSP, hvorpå vi i kommunestyret enstemmig 27. juni vedtok å forprosjektere en helt ny skole til en estimert kostnad på 249 millioner kroner. Det ligger imidlertid et viktig og helt avgjørende men i bildet; for å ha økonomisk rygg til å bære kostnadene en slik lånefinansiering medfører kommunen, må vi gjøre noe med det som er en av landets dyreste barnehagestrukturer.


Det er konklusjonen fra WSP for skole, og som i tall viser den viktige sammenhengen rent økonomisk. Det grønne markerer anbefalingen fra WSP og det vi har valgt å følge.  Foto: Faksimile

 

For å kvalitetssikre regnestykket har WSP gjennomgått hele barnehagebudsjettet til kommunen, der det viser seg at Kautokeino kan kutte driftsutgiftene med over 9 millioner kroner per år ved å gå fra 7 til 4 barnehager i sentrum. To av disse ville vært private, to offentlige, fordelt på ca. 150 barn i barnehagealder. Med andre ord fortsatt valgfrihet for foreldre, enorme økonomiske besparelser for kommunen og det uten å ende opp med store monsterbarnehager som noen feilaktig har forsøkt å male skremselsbilder av. Viktigst av alt; vi vil klare å finansiere en helt ny og moderne skole, til faglig og helsemessig glede for alle brukere av bygget, og ikke minst som et viktig attraksjonsmiddel for fremtidige barnefamilier til å velge Kautokeino som sin nye hjemkommune.

Det er konklusjonen fra WSP på hhv. barnehage, og som i tall viser den viktige sammenhengen. Det grønne markerer anbefalingen fra WSP og det vi har valgt å følge, mens det røde (i barnehage-illustrasjonen) markerer null-situasjonen og hva videreføringen av dagens barnehagestruktur medfører av kostnader for kommunen. 

 

Dette høres ut som bankers biff? Man skulle tro det, men til innbyggernes store overraskelse hører vi gjennom lokalradion GLR at den nye politiske ledelsen nå legger de vedtatte endringene barnehagestrukturen på is. Slik jeg kjenner ordførerkontoret etter mine 4 år i stolen, vet jeg med rimelig stor sikkerhet at det også betyr kroken på døra for det nye skoleprosjektet. Dette fikk jeg forøvrig bekreftet av rådmann Kent Valio under en kort samtale i forkant av det konstituerende kommunestyremøtet 31. oktober.

Rådmannen kan ikke ved sin fulle sans og samling igangsette utbygging av en ny skole uten visshet om at kommunen kan betjene låneavdragene, som de nevnte endringene i barnehagestrukturen i hovedsak vil kunne gi dekning for. Skulle imidlertid den nye politiske ledelsen likevel be rådmannen gå videre med ny skole, uten endringer av barnehagestrukturen, vil det fremstå som en marsjordre til rådmannen. Valio vil måtte trosse sin egen overbevisning og med åpne øyne sende kommunen i retning ROBEK.

Det fine med disse tørre og kalde vintermånedene i Kautokeino er at bygningene våre verken drypper eller lukter. Klok av skade vet vi imidlertid inderlig vel at råte- og muggdebatten melder seg for fullt hver eneste vår, når sola varmer og plussgradene melder seg. Om 4 uker er det kommunestyremøte der retningsvalget for de neste 4 år skal komme til uttrykk - vil den nye posisjonen med Høyre, Venstre, Sál og Fastboende virkelig bære på ettermælet, som de som stoppet byggingen av ny skole for Kautokeino? Ber om at dette ikke kun tolkes som et retorisk spørsmål, men som en oppriktig undring fra min sine, om hvordan vi i alle dager skal makte å bygge ny skole til 249 millioner kroner, dersom posisjonen har låst seg til gamle og utdaterte driftsmønstre?

Johan Vasara (Ap)

Kommunestyremedlem i Kautokeino kommune

Medlem av hovedutvalg for oppvekst, helse og sosial