– Grundig opprydding må til

– Det synes som om svikten har vært fundamental, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Meninger

Her til lands er vi tilbøyelige til å pleie et vel selvtilfreds syn på systemer, kontrollmekanismer og maktfordeling. Trygdeskandalen gir oss en anledning til å kvitte oss med naiv tilnæring til hva autoriteter leverer, både hver for seg og i fellesskap. Det blir ekstremt viktig å komme til bunns i saken og rette opp grove feil overfor de menneskene som er uskyldig dømt.

Så langt kan det se ut til at feiltolkningen av regelverket har rammet flere titalls mennesker –  og at svikten er ganske så fundamental i sitt vesen, der både NAV, politikere, advokater, dommerstand og ekspertveldet i samlet flokk har sviktet. Det er vanskelig å forstå at bekymringsmeldinger og varsler ikke har blitt fulgt opp gjennom alle disse årene, helt siden EU-tilpasningen ble gjennomført i  2012.

Resultatet er at mange feilaktig har fått fellende dommer, og til og med har sonet fengselsstraff for å utnytte systemet. I tillegg tror vi at mange sitter tilbake med brist i tilliten og tapte illusjoner for vårt rettssystem. Belastningen for den enkelte har vært betydelig.

Vi er også blant dem som mener at den fjerde statsmakt har et ansvar, i den forstand at medias aller viktigste oppdrag er å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep, blant annet fra offentlige myndigheter.  Det handler ikke nødvendigvis om mangel på kompetanse, men kan like gjerne være at de rette spørsmålene ikke stilles, eller at man ikke tar den ekstra mila for å avsløre feil og mangler.

Vi har for eksempel alle et stort behov for å få fram at EU-regler tres over hodet på oss, men er kanskje ikke like flinke til å sjekke om implementerte regler faktisk styrker rettigheter og rettsvern. Det er betydelige rettsstater som legger premissene for hvilke lover og regler som skal gjelde for fellesskapet – og det er ikke opplagt at våre egne systemer trumfer alt.

Det undersøkes om noen i vårt distrikt er rammet av skandalen. Vi regner med at både eksterne undersøkelse og interne evalueringer påviser og retter opp feil over hele linja, inkludert praksis i Alta tingrett. NAV lokalt bør også ta en samvittighetsfull gjennomgang av saker og rutiner, i lys av feiltolkningen av regelverket.

NAV må også leve med at organisasjonen saumfares i sakens anledning. Etatens rolle som sikkerhetsnett, når innbyggere av en eller annen grunn har behov for midlertidige eller permanente ytelser, er svært sentral i det hjelpeapparatet vi ønsker å stole på. Etaten forvalter mange av de verdiene vi løfter fram i festtaler knyttet til solidaritet og velferdstjenester. Er «systemet», inkludert retten, lite lydhøre for eventuelle forklaringer eller misforståelser i saker der det er mottatt uberettigede ytelser fra fellesskapet?

Mange mener nemlig at reglene er kompliserte og lite tydelige, samtidig som rådgivningen kanskje ikke alltid har vært god eller pedagogisk nok overfor dem det gjelder. Andre føler seg mistenkeliggjort. Vi ser i denne saken at mange føler skam etter uverdig behandling etter rettsforfølgingen. Da er det på sin plass å se om systemet tar høyde for rettferdig behandling.