Slutt for Lille-Komsa?

– Mitt håp er at de folkevalgte, sammen med en oppegående administrasjon, makter å tenke langt fram, skriver Ottar Fredheim.

Lille Komsa skal etter planen bygges ned.  Foto: Google Maps

Meninger

Ved Planavdelinga i kommunen gjør de for tiden jobben sin, den jobben våre politikere har gitt dem. Reguleringsplanen for Lille-Komsa er nå ferdig behandlet. Alt ligger til rett for byggestart i Lille-Komsa i 2020.

For arealplanen for Alta, vedtatt for mange år siden, ga naturen i Lille-Komsa et dødsstøt: Der skal det bygges boligblokker, bestemte våre politikere da.

Neste år vil det derfor komme maskiner inn og "infrastrukturere" Lille-Komsa, med vei, vann og avløp. Så vil selve byggingen av blokkene starte, etter en konkurranse blant utbyggerne. Blokkene vil altså ligge langs E6, mellom rundkjøringa ved Rådhuset og Kvilerundkjøringa, på motsatt side av den relativt nye bebyggelsen i Kvileskogen. Og med utsikt mot denne. Høyden på blokkene vil kunne bli tilsvarende de nye, hvite blokkene på Tollevikberget.

Det er ikke for sent å snu. Vi har fått et nytt, friskt kommunestyre, som allerede har vist at det evner å lytte til folkemeningen.

Vi ser at politikerne våre har en utfordrende jobb når det gjelder å finne best egnede areal for boligbygging. Det er mange hensyn å ta, f.eks. er det å miste verdifull matjord for alltid, noe man absolutt bør unngå. Men da må man lete med lys og lykte etter områder som ikke er så unike som Lille-Komsa.

Mitt håp er at de folkevalgte, sammen med en oppegående administrasjon, makter å tenke langt fram:

For en gang i vår framtid vil Alta være en stor by. Da bor det masse mennesker i sentrumsområdet. Og mange mennesker trenger mye plass, og de vil gjerne oppleve natur, helst relativt uberørt natur, på sin ettermiddagstur. De kan kjøre til naturen. Eller de kan gå rett ut fra hjemmet sitt, og ut i et lite fjellområde, med furuskog og fuglesang. Og de kan da fortelle til hele Norge, og alle turister vil se, at Alta har det vakreste, og største friområde i sentrum av noen by i landet.

Ottar Fredheim