– Derfor stemte MDG på Frps kandidat

– Ap, SV og Sp må få vite at de ikke viser tilstrekkelig vilje til å ta vare på miljøet, skriver Frode Lindal.

Frode Lindal i MDG stemte på Frps ordførerkandidat.   Foto: Hanne Larsen

Meninger

Vårt spesielle ansvar er å få fram best mulig miljøpolitikk i Alta. Det har vi lagt ned et stort arbeid for å få til gjennom fire år med AP, SV og KrF.

Når valget var over var Miljøpartiet De Grønne ikke lengre i en posisjon til å kreve gjennomslag. Vi prøvde likevel å forhøre oss med de andre partiene for å finne ut om den miljøpolitikken vi står for kunne videreføres.

Til vår overraskelse fant vi ut at det var Fremskrittspartiet som best forstod våre argumenter om å ta avlastningsveien ut av arealplanen. For oss i MDG er veien uaktuell, både på grunn av at befolkninga i Alta ikke vil ha den, at den må bompengefinansieres og at den vil ødelegge jord og myr. Noen sier veien er viktig for å få modulvogntog, men dette vil uansett være mange, mange år fram i tid og krever en enorm veiutbygging ikke bare i Alta men også hele veien fram til Alta. Andre sier at det er nødvendig for nye boligfelt, men det er allerede planlagt mer boliger i Alta enn det befolkningsveksten krever. Alle politikere i Alta burde stikke fingeren i jorda og erkjenne at det ikke kommer til å bli noe av avlastningsveien.

Men vi er tross alt uenige med Frp i mange ting lokalt og enda flere ting nasjonalt. Vi var likevel fornøyd med å se muligheter for et samarbeid fra sak til sak. Selvfølgelig hadde vi også sonderinger med andre partier, og da det kom en SP/SV/AP plattform ville vi finne ut om vi hadde nok til felles til å kunne støtte dem. For oss er noen av de viktigste sakene å verne jord og myr, å videreføre arbeidet med en utslippsfri oppdrettsnæring, å videreføre klimaarbeidet, å sette miljøkrav til turistnæringa og å være økonomisk forsiktige slik at vi klarer å opprettholde gode offentlige tjenester. Storskolesaken så vi at allerede var vunnet, og vi var fornøyde med det.

Men vi er blitt skuffet, selv med Senterpartiet vil jordene på Aronnes være båndlagt til veiformål, og veistrekket fra Hjemmeluft til sentrum ser det ut til at man vil prøve å bygge ut til tross for at den går over jorder og viktige myrområder. Senterpartiet ser ikke verdi av myrområder. Det kunne vi ikke stå inne for.

Senterpartiet gikk også til valg på en mer løssluppen oppdrettspolitikk, og vi fikk ingen forsikringer om at at Alta kommune fortsatt skal jobbe for null lus, null rømninger og null utslipp i arealplanen. Vi har lagt ned mesteparten av vår politiske tyngde på å få til dette, men arealplanen ble utsatt og nå vet vi ikke om det blir et knefall for kapitalen. Det kunne vi ikke stå inne for.

I året som har vært har også turistkommuner over hele landet, inkludert Nordkapp, stilt seg sammen om å stille felles miljøkrav til cruisenæringa. Fra Alta kommune gikk det da fra ordfører ut melding om at de forurensende båtene kunne komme til oss i stedet. Vi prøvde å finne ut om Arbeiderpartiet likevel ville stille miljøkrav til turismen, slik kommunestyret vedtok i masterplan for turisme. Vi fikk ikke noen forsikring om det heller. Det kunne vi ikke stå inne for.

Men SV er da et miljøparti? Vel, SV er medansvarlige for boliger på matjord, og for sprengningsplast i Bukta etter utfylling av masser til flyplassen, og ivrer for utbygging av avlastningsveien. De står også for en vekstpolitikk, riktignok med god omfordeling. Verre er det likevel at da formannskapet skulle gi mandat til arbeidet i Vest-Finnmark regionråd stemte arbeiderpartiet og halve SV ned vårt forslag om å ikke støtte gruvedumping i Repparfjord. Dette kan vi overhodet ikke stå inne for.

Når kommunestyret skulle velge ordfører og varaordfører hadde derfor mitt styre gitt meg mandat til å stemme for opposisjonens forslag for å vise at vi ikke kan gi et godkjent miljøstempel til den nye posisjonen. Vi blir nødt til å jobbe knallhardt for å overbevise alle partier i Alta om behovet for en god miljøpolitikk, og kan bli nødt til å søke allianser på overraskende steder. Ingen kan ta Miljøpartiet De Grønne for gitt, og om fire år skal også Fremskrittspartiet vite at vi tar dem på alvor dersom de lokalt viser respekt for mennesker og miljø.

Vi aner ikke om vi kunne fått en god avtale med Frp om vi hadde gått i reelle forhandlinger, men vi vet at posisjonens miljøpolitikk ikke holder det den må i 2019. Hadde vi stemt på posisjonen hadde vi ikke tatt på alvor at vi lever midt i en klimakrise og en naturmangfoldskrise. Vi hadde ikke tatt skolestreikere og kommende generasjoner på alvor. Medlemmer og velgere hos AP, SV og SP må få vite at deres partier ikke viser tilstrekkelig vilje til å ta vare på miljøet og at det er et stort arbeid å få dem til å føre en politikk som et miljøparti kan stå inne for.

Så, derfor stemte MDG på Frps ordførerkandidat.

Frode Elias Lindal

Kommunestyrerepresentant

Miljøpartiet De Grønne i Alta