– Håper de har lært noe

– Har gjort en dårlig jobb i skolesaken, mener Odd Walseth.

Odd Walseth  Foto: Kita Eilertsen

Meninger

Det nye kommunestyret er konstituert og vervene er fordelt.

Samme dag blir planen om en ny storskole avlyst av et enstemmig kommunestyre. Det kommer fram at Alta kommune har brukt mellom 4 og 5 millioner på prosessen med ny storskole i Bossekop. Sluttsummen er ennå uviss da det ennå kan komme flere regninger på saken. Før valget fremskyndet den politiske ledelse anbudskonkurransen får å få alt på plass før et nytt kommunestyre var valgt.

Valgresultatet ble ikke slik som de som styrte kommunen hadde sett for seg, så  posisjon med ordfører i spissen kontaktet rådmannen slik at anbudsprosessen ble utsatt før det nye kommunestyret var på plass. Slik jeg ser det var det store sjanser for at ordføreren og posisjonen ville miste makta om de ikke hadde lagt saken på vent.

Det var partier som hadde gjort et brak valg men som ikke ville støtte en ordfører som ville bygge storskolen. For meg virker det som enkelte er mere opptatt av eget verv en å drive en ansvarlig politikk. Om jeg ikke tar helt feil var det gjort et kommunestyrevedtak om storskole i Bossekop. Da er det vel kun kommunestyret som kan omgjøre det. Å stoppe prosessen slik som det ble gjort av ordfører er vel ikke rett framgangsmåte?

Men mulig jeg tar feil. Men uansett har de ansvarlige politikere gjort en dårlig jobb og påført Alta kommune store ekstrakostnader. Håper de har lært noe av dette.

Kanskje enkelte av dem går litt stillere i dørene i ettertid.

Odd Walseth