– Så er vi igang igjen ...

– Det er bare begynnelsen på et vinterlig mareritt, skriver Altaposten på lederplass.

Illustrasjonsbilde  Foto: Privat

Meninger

Det skulle ikke mange snøfnuggene til før flaskehalsen Kløfta ble uoverstigelig for tungtransporten.

Grytidlig i morges sto et vogntog godt plantet på tverra i Kløfta, en effektiv barriere for at trafikken på E45 skal gå som normalt.

Det verste er at det bare er begynnelsen på et vinterlig mareritt, der dårlig skodde vogntog og trailere vil skape farlige situsjoner og dra tempoet ned på en sentral ferdselsåre.

Det er god grunn til å frykte at dette er et forvarsel om spinnende vogntog langs den minste bakketopp, enten det er i Kløfta, Rafsbotn eller Raipas. Det er viktig at kontroll av dekk fortsetter – og at man utsteder sviende bøter. Samtidig bør budsjettene for strøing være tilbapasset behovet, slik at aktuelle operatører har gode forutsetninger for å oppfylle standarden.

Selvfølgelig har den enkelte ansvar for å avpasse farten etter forholdene, men en så trafikkert veistrekning må følges opp i tråd med bruksfrekvensen som er godt dokumentert gjennom målinger av årsdøgntrafikk. Samtidig har man også glemt indre riksvei, der bredda er mildt sagt alarmerende. I sum snakker vi om et veinett på indre strøk som ikke er tilgodesett med skikkelig løft på flere tiår, med all respekt for de som driver med vedlikehold.

Det ligger i det nye veinavnet E45, at man har store planer for korridoren fra finskegrensa til oljeprovinsen Hammerfest, men det korresponderer naturligvis ikke med de planer som er lagt for strekningen. Verken mellom Finland og Alta, eller veien inn mot Kvaløya og Hammerfest, der det også skal bygges et nytt sykehus i årene som kommer.

Det finnes nemlig ikke fnugg av trøst i Nasjonal transportplan, der prosjektet av alle ting ble tvunget bak i køen for noen år siden. Hvis ikke politikerne klarer å synliggjøre utfordringen, håper vi at fagmyndighetene på egen kjøl klarer å videreformidle at dette er et hasteprosjekt.

Statens vegvesen har, slik vi oppfatter det, vært mer enn klar til å videreføre de gode intensjonene fra Salkobekken og traseen gjennom Øvre Alta. Det ligger i kortene at Eiby og parsellen videre gjennom Kløfta med tunnel må ses i sammenheng, men det krever altså at Finnmark igjen melder seg på når veikroner skal fordeles.

E45 krever med andre ord ekstra omsorg fra beslutningstakere og fagmyndigheter i årene som kommer. I mellomtiden blir det mye hjerte i halsen for alle som er avhengig av veien.