Kjære kommunestyre, dere har en viktig jobb foran dere!

Husk at barn og unge trenger nok kvalifiserte lærere, dere kan bidra til dette, skriver Utdanningsforbundet.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Meninger

Utdanningsforbundet ønsker å gratulere dere med et viktig og ansvarsfullt verv som kommunestyrerepresentanter i Alta kommune. Dere har en viktig jobb foran dere!

Av media framgår det at man i posisjonen er enige om å bevare dagens skolestruktur og gradvis oppgradere skolene i Bossekop og på Komsa. Det er også ønskelig å bevare ungdomstrinnene i Rafsbotn og i Tverrelvdalen.

De siste årene har man årlig kuttet budsjettene i Altaskolen. Antall lærere er redusert og driftsbudsjettet er på et minimum.

Altas befolkning er opptatt av skole og mange ønsker å beholde dagens skolestruktur. Tatt i betraktning alle kutt og kuttforslag, har vi øyensynlig ikke hatt nok penger til dette de siste årene i Alta kommune. Det er derfor avgjørende at dere, kjære politikere, også sørger for at innholdet og kvaliteten i Altaskolen kan styrkes i de neste 4 årene. Det betyr mer penger til skolen og ikke generelle kutt for å sikre en ønsket struktur.

Husk at barn og unge trenger nok kvalifiserte lærere, dere kan bidra til dette!

Lykke til!

Utdanningsforbundet Alta