– Feilaktige påstander som sprer frykt

Påstandene fra Leinan kan ikke stå uimotsagt, skriver helseminister Bent Høie.

Helseminister Bent Høie (H).  Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Meninger

I Altaposten 7.oktober kommer Magnar Leinan med en rekke feilaktige påstander, som er med å spre frykt i nord. Det kan ikke stå uimotsagt.

Det er ingen luftambulansekrise. Beredskapen er ivaretatt, og pasientene mottar den hjelpen de skal ha. Ingen bestrider at det har vært utfordringer knyttet til operatørbyttet i ambulanseflytjenesten.  Men befolkningens trygghet har vært det viktigste, og takket være stor og god innsats fra de som jobber der har man gitt et tilfredsstillende tilbud til landets befolkning også i oppstartsfasen.

Leinan beskylder meg for å rigge en anbudsprosess for å spare penger på bekostning av innbyggernes sikkerhet. Anbudskonkurransen som Babcock vant fulgte helt ordinær prosedyre, og ble juridisk kvalitetssikret av flere instanser. Kun små marginer skilte kvaliteten på de fire aktuelle tilbudene. På en skala fra 1 til 10 scoret Babcock 9,51 på kvalitet.

Ambulanseflytilbudet som nå er etablert er ikke noe spareprosjekt. Tvert imot. Ambulanseflytjenesten vil fra 2019 årlig koste cirka 100 millioner kroner mer enn den gjorde før skifte av operatør. Kvaliteten på tjenesten øker fordi alle ambulanseflyene nå er skiftet ut med nye og mer moderne ambulansefly, og supplert med ett jetfly. Det er etablert bakvakt med piloter som kan settes inn ved plutselig sykdom, et crew i Alta om natten og ett på Gardermoen på dagtid. Det har man ikke hatt før. Derfor kan statsministeren si, med rette at beredskapen er styrket.

Bent Høie

Helseminister