Og det ble lys...

– Når du har det som mørkest, tar du kontakt med Otto Aas, skriver Frithjof Heitmann.

Frithjof Heitmann kan konstatere at det løste seg i Kjosveien.  Foto: Privat

Meninger

Denne føljetongen begynte i Altaposten denne våren, nærmere bestemt 12. april . Inspirert av Bengt Stabrun Johansen, oppfordret jeg hovedutvalgsleder Otto Aas til å ta kontakt med «ansvarlig mannskap» for å be dem skaffe lys i stolpene på gang/sykkelveien i nedre del av Kjosveien. Etter påske fikk Otto lest min oppfordring, og tok den på strak arm. Deretter ringte han meg og fortalte at han hadde videresendt min oppfordring til kommunalleder drift og utbygging Bengt Fjellheim. Otto var overrasket da jeg fortalte at det i løpet av to-tre år var blitt mørkt i tre stolper.  Tiden gikk og så kom høsten med mørketid. Så mørkt at man faktisk ser frem til sneen, som lyser godt opp der gatelysene er fraværende.

I Kjosveien var lysene fremdeles ikke reparert. Det førte til nok en påminnelse fra undertegnede i avisa 9. september. Så hendte følgende: Først fikk Otto høre at Bengt Fjellheim ikke var rette adressat i dette tilfelle. Samtidig ble jeg oppringt av en ingeniør ved kommunalteknisk avdeligng. Hun fortalte at lysene faktisk ikke tilhører er Alta kommune, men derimot Statens Vegvesen! Har jeg feilaktig gitt kommunen ansvaret for lysene i gang/sykkelveien –  gamle Kjosveien? Det har jeg ikke. Det er nok dessverre misforståelse, eller rett og slett uvitenhet et eller annet sted, som er årsaken til at lysene på denne spesielle strekning har vært forsømt. Jeg vil forklare hvorfor jeg mener jeg har rett.

Den nedre del av gang/sykkelveien i Kjosveien går, som alle kan se, separert fra bilveien på strekningen Alta brua og 3-400 meter oppover langs elva. Denne veistubben var opprinnelig en kommunal vei – Kjosveien. Veien manglet gatelys. Det ble løst ved at beboerne dannet et spleiselag. Og Kjosveien Lyslag kunne snart forære kommunen det ferdige anlegg. I 1980-årene kom den nye vei fra E6 ved brua til Kaiskuru /Raipas, osv. På strekningen langs elva har veien navnet Kjosveien. Den gamle veien ble en del av gang/sykkelvei i Kjosveien. Viktig å ta med her: Lysene i den gamle Kjosveien er uten forbindelse med resten av Kjosveien, dvs. den har en egen styringsenhet. Da er det kanskje naturlig at kommunen fremdeles har ansvaret for lysene? Jeg bestemmer meg for å ta en telefon til vedkommende ved kommunaleknisk avdeling.

30. september: Jeg har ikke rukket å ta den telefonsamtalen jeg nevnte, før en montasjebil fra ElektroNOR kommer kjørende inn i på den omtalte gang/sykkelvei (gamle Kjosveien). Den dansktalende montøren kunne fortelle at han var her på oppdrag fra Alta kommune! Og det ble lys! Denne historien har avslørt –  og forkåpntlig oppklart –  en misforståelse av ansvarsforholdet vedrørende veilys på en ikke ubetydelig veistubb. Dessuten vil jeg fremheve Otto Aas, som jeg oppfordret i mitt første avisinnlegg. Han har hele tiden vist interesse, og det fortjener han takk for. Moralen er: Når du har det som mørkest, tar du kontakt med Otto. Takk for opplysningen!

Frithjof Heitmann